Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0037-0047

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Prognozy cen ropy na giełdzie w Nowym Jorku

Autorzy Skrobacki, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The forecasts for the oil prices on the New York stock exchange
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem publikacji jest przedstawienie prognoz jakościowych dotyczących oceny relacji pomiędzy podażą a popytem na rynku ropy w najbliższych latach oraz prognoz ilościowych ceny ropy na giełdzie w Nowym Jorku w 2010 r. Do zbudowania prognoz zastosowano dwie następujące metody: zmodyfikowaną metodę scenariuszy użytej do tworzenia prognoz jakościowych, modelu multiplikatywnego do utworzenia prognozy ilościowej. Do zbudowania scenariuszy wykorzystano własną propozycję budowy scenariuszy uproszczonych z wykorzystaniem podstaw teorii decyzji i rachunku prawdopodobieństwa. Prognoza ilościowa jest oparta na modelu multiplikatywnym i powstała jako efekt zastosowania standardowych metod statystyki matematycznej w analizie szeregu czasowego. Wykonanie prognoz zostało poprzedzone analizą literatury w celu opisania zjawisk i procesów obecnie występujących na rynku paliw.
EN This paper's objective is to present the qualitative forecast regarding the assessment of the relation between the supply and demand on the oil market in the next few years as well as the quantitative forecast for the oil prices on the New York Stock Exchange in 2010. The analysis focuses on the application of the scenario method used to develop qualitative forecasts. In order to develop scenarios, the author's own method of simplified scenario construction using the basics of decision theory and the calculus of probability was applied . The quantitative forecast is based on the multiplicative model and it was created as a result of the application of standard methods of the analysis of time series. Forecasting was preceded by the analysis of present and historical phenomena and processes on the oil market.
Słowa kluczowe
PL ceny ropy   rynek paliw   model multiplikatywny  
EN oil prices   oil market   multiplicative model  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2010
Tom R. 11, nr 6
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
autor Skrobacki, Z.
  • Politechnika Świętokrzyska
Bibliografia
[1] Aczel A. D.: Statystyka w zarządzaniu. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
[2] Cieślak M. (red.) i inni: Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
[3] Dittmann P.: Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Seminarium StatSoft Polska sp. z o. o., Warszawa 10 X 2000.
[4] Moore P. G.: Ryzyko w podejmowaniu decyzji. PWE, Warszawa 1975 (tytuł oryginału: Risk in business decision. Longman Group Limited, London 1972).
[5] Remisiewicz M. i inni.: Gry wojenne. Scenariusze w biznesie . Businessman, nr 4(145), 2003, s. 22-27.
[6] Skrobacki Z.: Controlling strategiczny w eksploatacji. VIII Międzynarodowe Sympozjum Inżnieria systemów bioagrotechnicznych, ISB z. 2-3 (11-12), Politechnika Warszawska, Płock 2003
[7] Skrobacki Z.: Qualitative Forecast for Fuel Market Accounting for Sustainable Development. Rozdział w pracy zbiorowej pod redakcją naukową Leszka Powierży: Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems. Tom II, serii Monografii Zespołu Systemów Eksploatacji SPE KBM PAN. Wyd. PN-TTE Warszawa 2010 (ISBN 978-83-930944-0-0) s. 213-231.
[8] Supernat J.: Techniki decyzyjne i organizatorskie . Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 2000.
[9] Vollmuth H. J.: Controlling, instrumenty od A do Z. Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 1995.
[10] Walewska D.: Ropa w centrum uwagi. Rzeczpospolita z dn. 5.06.2009.
[11] http://www.bankier.pl/inwestowanie/
[12] www.bp.com Statistical Review of Word Energy 2009.
[13] The Oil Drum (http://www.theoildrum.com/tag/update).
[14] www.wnp.pl © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2009 z dnia 3.08.2009.
[15] http://ziemianarozdrozu.pl
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0037-0047
Identyfikatory