Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0037-0044

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza prawnych regulacji działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego

Autorzy Pieniak, A.  Niewczas, A.  Dmowski, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano aktualny stan prawny regulujący zasady podejmowania i wykonywania transportu drogowego osób i rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawiono wymagania jakie muszą spełniać przewoźnicy oraz pośrednicy, aby wykonywać działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego. Ponadto przedstawiono analizę wybranej formy reglamentacji krajowego transportu drogowego. Szczegółowo opisano postanowienia ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, a w szczególności przepisy określające zakres i warunki udzielania licencji na krajowy transport drogowy. Następnie przedstawiono regulacje prawne dotyczące odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji w zakresie transportu drogowego, oraz opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego.
Słowa kluczowe
PL transport drogowy   prawo transportowe  
EN road transport   transport law  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2010
Tom R. 11, nr 6
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor Pieniak, A.
autor Niewczas, A.
autor Dmowski, A.
  • Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Bibliografia
[1] Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Dz.U. 2001, nr 125, poz. 1371 ze zm.
[2] Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807 ze zm.
[3] Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 180, poz. 1497
[4] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Dz. U. 1960 nr 30, poz. 168 ze zm.
[5] Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 96/26/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie dostępu do zawodu przewoźnika drogowego transportu rzeczy i przewoźnika drogowego transportu osób oraz wzajemnego uznania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, mająca na celu ułatwienie tym przewoźnikom korzystania z prawa swobody przedsiębiorczości w dziedzinie transportu krajowego i międzynarodowego, Dz.U. L 124 z 23.5.1996, str. 1.
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 7 lutego 2002 r. w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką, Dz.U. z 2002 r., nr 12, poz. 118.
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych, Dz. U. z 2007 r., nr 235, poz. 1726.
[8] Szydło M.: Reglamentacja podejmowania działalności gospodarczej w nowej ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2004, nr 12.
[9] Kobylańki M.: Koniec z taksówkami bez wymaganych licencji. Gazeta Prawna 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0037-0044
Identyfikatory