Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0037-0041

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Problemy badania niezawodności siłowni transportowych obiektów oceanotechnicznych

Autorzy Matuszak, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Problems of reliability investigation of maritime transport objects
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono problemy występujące podczas badania niezawodności siłowni okrętowych pływających obiektów oceanotechnicznych, zwłaszcza statków transportowych. Szczególną uwagę zwrócono na badanie systemów o stałej i zmiennej strukturze pracy, które dominują w siłowni okrętowej statku. Charakteryzują się one ponadto możliwością wystąpienia uszkodzeń katastroficznych i parametrycznych. W analizie uwzględniono dwa najczęściej spotykane rozkłady uszkodzeń: wykładniczy i Weibulla. Jako przykład prezentacji wyników obserwacji uszkodzeń jednego z systemów siłowni okrętowej przedstawiono wyniki uszkodzeń systemu parowego uwzględniające przyjętą ważność uszkodzeń jego elementów.
EN Problems occurring during investigation of reliability of marine power plants of swimming maritime objects, especially transport ships, are presented. Particular attention is paid to investigation of systems of constant and variable work structure, which are predominates in ship power plant. These systems are characterized by possibility of occurring catastrophic and parametric damages. Analysis includes two most common failure distributions: exponential and Weibull. Results of damages of steam system including assumed importance of it's components damages are presented as example of results of observation of damages of one of marine power plant systems.
Słowa kluczowe
PL siłownie okrętowe   uszkodzenia systemu parowego   technika morska  
EN ship power plant   steam system damages   marine technology  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2010
Tom R. 11, nr 6
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 17 poz.
Twórcy
autor Matuszak, Z.
  • Akademia Morska w Szczecinie
Bibliografia
[1] Barlow R. E., Proschan F.: Importance of system components and fault tree events. Stochastic Process and their Applications, 1975 Vol. 3, p. 153-173.
[2] Bergman B.: On reliability theory and its applications. Scandinavian Journal of Statistic, 1985, Vol. 12, p. 1-42.
[3] Birnbaum Z. W.: On the importance of different components in a multicomponent system: Multivariate Analysis - 2. Academic Press: New York 1969, p. 581-592.
[4] Durbin J.: Distribution for tests based on the sample distribution function. Soc.for Indus. and Applied Mathem., Filadelfia 1973.
[5] Jakość i niezawodność maszyn i urządzeń. Praca zbiorowa, SITMP, Ośrodek Doskonalenia Kadr, Warszawa 1979, zeszyt 1, 2.
[6] Karpiński J., Korczak E.: Metody oceny niezawodności dwustanowych systemów technicznych. Omnitech Press, 1990.
[7] Lambert H. E.: Measures of importance of events and cut sets in fault trees: Reliability and Fault Tree Analysis, R. E. Barlow, J. B. Fussel, N. D. Singpurwalla, SIAM: Philadelphia 1975, p. 77-100.
[8] Matuszak Z.: Ocena ważności elementu w strukturze instalacji siłowni okrętowej. Wybrane problemy eksploatacji systemów technicznych. Tom II, Materiały na Zebranie Naukowe Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo IMP PAN, Gdańsk 1993, s. 71-75
[9] Matuszak Z.: Ausgewählte probabelistische Modelle des Zusammengesetzten technischen Systems mit der Vechselnden Funktionellstruktur. 10th International Conference on Engineering Design - (ICED’95), Praha 22-24.08.1995. Volume 1, Edition HEURISTA, Zürich 1995, s. 235-236.
[10] Matuszak Z.: Wybór metody do szacowania niezawodności instalacji siłowni okrętowych. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej EXPLO-SIL’92, Gdynia 1992, część 2, s. 27-35.
[11] Matuszak Z.: Poszukiwanie rozkładów uszkodzeń systemów siłowni okrętowych. Zeszyty Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu, Problemy Eksploatacji 2001, nr 4(43). Radom 2001, s. 251-262.
[12] Matuszak Z.: Ocena przynależności danych o uszkodzeniach systemów siłowni okrętowych do jednej populacji generalnej. Zeszyty Naukowe AGH w Krakowie. Automatyka, tom 5, zeszyt 1/2 2001, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2001, s. 411-420.
[13] Matuszak Z.: Modeli otkazow i prinadleżnost dannych ob otkazach k generalnoj sowokupnosti na primierie sudowych energeticzeskich ustanowok. Kaliningradskij gosudarstwiennyj techniczeskij uniwersytet, Kaliningrad 2002, Monografia, s. 119.
[14] Matuszak Z.: Kompozicii raspredelenij charakteristik nadiożnosti i modeli otkazow sistem sudowych energeticzeskich ustanowok. Kaliningradskij gosudarstwiennyj techniczeskij uniwersytet, Kaliningrad 2003, Monografia, s. 157.
[15] Natvig B.: A suggestion of a new measure of importance of importance of system components. Stochastic Process and their Applications, 1979 Vol. 9, p. 319-330.
[16] Natvig B.: New light on measures of importance of system components. Scandinavian Journal of Statistic, 1985 Vol. 12, p. 43-54.
[17] Raport nr 1997/9 Projektu badawczego Nr 9 T12C 077 10 Badanie uszkodzeń i rozkładów uszkodzeń złożonych układów technicznych na przykładzie instalacji siłowni okrętowych: Analiza statystyczna danych o uszkodzeniach wybranych instalacji siłowni okrętowych. Zakład Siłowni Okrętowych - Instytut Technicznej Eksploatacji Siłowni Okrętowych. Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie. Maszynopis powielany.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0037-0041
Identyfikatory