Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0037-0039

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Efektywność stabilizacji nasypów drogowych lekkimi konstrukcjami oporowymi

Autorzy Kozłowski, W.  Surowiecki, A.  Kielanowski, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Efficiency of stabilization of road embankments with light retaining walls
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Obiektem badań są lekkie ściany oporowe, stabilizujące skarpy nasypów drogowych lub kolejowych. Zasadą funkcjonowania tych konstrukcji jest współdziałanie z masywem gruntowym w przejmowaniu się czynnego poziomego parcia, pochodzących od masy materiału zasypki gruntowej i obciążenia eksploatacyjnego. Analizowana jest efektywność pracy dwóch typów obiektów: ścian wykonanych z koszy siatkowo-kamiennych (gabionów) oraz ścian złożonych z kątowników modułowych. Jako miarę efektywności przyjęto współczynniki bezpieczeństwa na obrót i przesunięcie, których wartości oszacowano, przyjmując konfigurację ściany jako parametr zmienny i aplikując autorski program numeryczny. Program uwzględnia postępujące deformacje elementów ściany, stanowiące odwzorowanie możliwych uszkodzeń konstrukcji w sytuacjach kryzysowych.
EN An object of research were light retaining walls that stabilizing escarpments of road or train embankments. Cooperating with the soil-grown massif in assuming forces of the active horizontal hydrostatic pressure, originating from mass of material of primer powder and the exploitation burden is a principle of functioning of these structures. An effectiveness of the work of two types of objects is being analyzed: walls made from net-stone baskets (gabions) and walls compound modular squares. As the measure of the effectiveness safety factors were accepted to the turnover and the moving, which values were estimated, assuming the configuration of the wall as the changeable parameter and administering the author's numerical program. The program accounted progressing deformations of elements of the wall, constituting copying possible damage to the structure in critical situations.
Słowa kluczowe
PL nasypy drogowe   konstrukcje oporowe  
EN road embankments   retaining walls  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2010
Tom R. 11, nr 6
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 7 poz.
Twórcy
autor Kozłowski, W.
autor Surowiecki, A.
autor Kielanowski, W.
  • Politechnika Opolska
Bibliografia
[1] GGU Gabion. Calculation of gabion walls. Geotechnical Computation. Civilserve DP for Civil Engineering, Braunschweig, August 2001.
[2] Jarominiak A.: Lekkie konstrukcje oporowe. WKiŁ, Warszawa 2002.
[3] Kozłowski W.: Analysis of behavior of gabion retaining walls and their elements under static pressure. Pr. dokt., Raport serii PRE nr 3/2007, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2007.
[4] Kozłowski W., Surowiecki A.: Laboratory tests of deformation of retaining wall gabion-element. Proc. Int. Scientific Conf. TRANSCOM 2005, University of Zilina, 27-29 June 2005, Zilina, p. 61-66.
[5] Kozłowski W., Surowiecki A.: Application program Robot Millennium to modeling deformations of gabion’s retaining wall. Proc. Int. Scientific Conf. “Krizovy management”, Brno, Czech Rep. 23-24.06.2004, s. 293-302.
[6] Simac M. R., Bathurst R. J., Fennessey T. W.: Case study of a hybrid gabion basket geosynthetic reinforced soil wall. Ground Improvement I, 1997, p. 9-17.
[7] Surowiecki A., Kozłowski W., Balawejder A.: Badanie możliwości wzmacniania nasypów kolejowych przy zastosowaniu zbrojenia gruntu, lekkich konstrukcji oporowych i maty komórkowej. Raport serii SPR nr 6/2006, projekt badawczy nr 5T07E06024, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2006.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0037-0039
Identyfikatory