Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0037-0038

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Organizacja utrzymania wojskowych środków transportu

Autorzy Kowalski, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Maintenance organization of military means of transportation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono charakterystykę wojskowego systemu transportowego w aspekcie wojskowego systemu logistycznego oraz rodzajów sił zbrojnych. Zaprezentowano również charakterystykę wojskowych środków transportu samochodowego, wodnego, powietrznego i rurociągowego. Opisano utrzymanie techniczne w kontekście określeń wojskowych oraz scharakteryzowano wojskowy system utrzymania pojazdów. Na zakończenie sformułowano wnioski dotyczące zasadniczych czynników warunkujących utrzymanie pojazdów, wykorzystania usług zewnętrznych (outsourcingu) w utrzymaniu pojazdów oraz systemów informatycznych wspomagających zarządzanie utrzymaniem.
EN In the article military transportation system characteristic in aspect of military logistics system and armed forces branches was presented. Characteristics of military means of automotive, water, air and pipeline transport were presented as well. Technical maintenance in aspect of military term was described. Military vehicle maintenance system also was characterized. In conclusion some findings were formulated according to key factors conditioning vehicle maintenance, outsourcing utilization during vehicle maintenance and computerized maintenance management systems.
Słowa kluczowe
PL transport wojskowy   logistyka wojskowa   pojazdy wojskowe  
EN military transport   military logistics   military vehicles  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2010
Tom R. 11, nr 6
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Kowalski, K.
  • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
Bibliografia
[1] Brzezinski M.: Logistyka wojskowa. Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2005.
[2] Decyzja Nr 49/MON z dnia 6 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej.
[3] Decyzja nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26.07.2006 r. w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie Obrony Narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy (Dz.U. MON z dnia 23.08.2006).
[4] Doktryna Logistyczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej DD/4. Sztab Generalny, Warszawa 2004.
[5] Griffin R. W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2002.
[6] Kowalski K.: Eksploatacja wojskowych pojazdów mechanicznych. cz.1, WSOWLąd., Wrocław 2005.
[7] Kowalski K.: Outsourcing w utrzymaniu wojskowych pojazdów mechanicznych. Logistyka 2009, nr 6.
[8] Kowalski K.: System informatyczny wspomagania zarządzania eksploatacją uzbrojeniem i sprzętem wojskowym. Logistyka 2009, nr 2.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0037-0038
Identyfikatory