Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0037-0021

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Koncepcja konstrukcji nośnej lekkiego kompozytowego mostu pływającego do transportu kołowego

Autorzy Błażejewski, W.  Gąsior, P.  Kaleta, J.  Krzyżak, A.  Rybczyński, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Concept of construction of lightweight composite floating bridge for road transport
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy zaproponowano koncepcję budowy oraz technologię wykonania lekkiego kompozytowego pontonu przeznaczonego do budowy mostów pływających z przeznaczeniem do transportu kołowego. Propozycja wykorzystuje ideę powiększonego tzw. plastra miodu, w którym pojedyncza komórka jest graniastosłupem o przekroju sześciokąta foremnego o wymiarze 100 mm. W pierwszym etapie wykonano i przebadano pojedyncze komórki, których rdzeniem był polistyren spieniony zamknięty w kompozycie epoksydowo - szklanym. Drugi etap prac technologicznych i badawczych polegał na wykonaniu bloku złożonego z 25 wspomnianych komórek o kształcie graniastosłupa o przekroju sześciokąta foremnego o wymiarze 600 mm. Wyniki przeprowadzonych wstępnych prac technologicznych i badawczych pozwalają stwierdzić, iż przyjęty kierunek jest dobry. Uzyskana gęstość pontonu wynosi 118 kg/m³. Blok pontonowy wykazuje zadowalające właściwości wytrzymałościowe.
EN The paper proposes the concept of construction and technology of manufacturing of lightweight composite pontoon intended to build a sail bridges for road transport. The proposal uses the idea of enlarged honeycomb, in which a single cell is a hexagonal prism dimension 0.01 m and height of 0.5 m. In the first stage of work performed and tested a single cell, in which core made from polystyrene foam was enclosed in a composite epoxy - glass. The second stage of technological and research works was manufacturing of block consisting a complex of 25 shaped prism with hexagonal cross section and dimension 600 mm. The results of preliminary technological works and researches allow to conclude that the adopted course of the work is correct. Pontoon block exhibits satisfactory strength properties.
Słowa kluczowe
PL most pływający   kompozyty  
EN floating bridge   composite  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2010
Tom R. 11, nr 6
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
autor Błażejewski, W.
autor Gąsior, P.
autor Kaleta, J.
autor Krzyżak, A.
autor Rybczyński, R.
  • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
[1] Bakis C. E., Bank L. C., Brown V. L., Cosenza E., Davalos J. F., Lesko J. J., Machida A., Rizkalla S. H., Triantafillou T. C.: Fiber-Reinforced Polymer Composites for Construction-State-of-the-Art Review. Journal of Composites for Construction 2002, 6(2), s. 73-87.
[2] Bannon D. J., Dagher H. J., Lopez-Anido R. A.: Behavior of Inflatable RigidifiedComposite Arch Bridges. Composites & Polycon. American Composites Manufactures Association, 2009 January 15-17.
[3] Grabowski L., Kamyk Z., Sadowski W.: Doświadczenia w budowie bezpiecznego mostu pontonowego dla ruchu pojazdów cywilnych. PWL 2002, 5, s. 113-116.
[4] Irvine R.: Bridge Enclosure. 2001, www.strongwell.com.
[5] Materiały informacyjne firmy Joint Enable Theater Access - Seaports of Debarkation (JETA-SPOD) ACTD, 2009 March 03.
[6] NO-54-A201A1 2007: Parki pontonowe Wymagania ogólne.
[7] PN-85/S-10030: Obiekty mostowe. Obciążenia.
[8] Robinson M. J., Kosmatka J. B.: Development of a Short-Span Fiber-Reinforced Composite Bridge for Emergency Response and Military Applications. Journal of Bridge Engineering 2008, 13(4), s. 388-397.
[9] STANAG 2021. Military Load Classification of Bridges, Ferries, Rafts and Vehicles. NATO NSA Brussels, 7 September 2006.
[10] Szelka J., Kamyk Z.: Tendencje rozwojowe wojskowego sprzętu przeprawowo-mostowego państw NATO, etap I: Pokonywanie przeszkód wodnych za pomocą sprzętu wojskowego państw NATO i Rosji. Wrocław, WSOWLąd. 2002.
[11] Wight R. G., Erki M. A., Shyu C. T., Tanovic R., Heffernan5 P. J.: Development of FRP Short-Span Deployable Bridge-Experimental Results . Journal of Bridge Engineering 2006, 11(4), s. 489-498.
[12] Zobel H., Karwowski W.: Kompozyty polimerowe w mostownictwie - pomosty wielowarstwowe. Geoinżynieria, Drogi, Mosty, Tunele: 2006, 2(9), s. 42-49.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0037-0021
Identyfikatory