Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0032-0038

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Badanie średnich jednostkowych kosztów eksploatacji samochodów osobowych

Autorzy Waśkiewicz, J  Balke, I.  Balke, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Studying average unit costs of operating vehicles
Konferencja Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Transport 2012" : Nowe rozwiązania techniczne organizacyjne i ekonomiczne w transporcie (3 ; 07-09.05.2012 ; Kazimierz Dolny, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Koszty eksploatacji pojazdów zmieniają się pod wpływem różnorakich zewnętrznych uwarunkowań ekonomicznych i eksploatacyjnych. Jednym z wielu istotnych czynników wzrostu kosztów eksploatacji samochodów są ceny paliw, charakteryzujące się w ostatnich latach, szczególnie wysoką dynamiką zmian. Dla wybranych, reprezentatywnych w Polsce marek i modeli samochodów osobowych, przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w Instytucie Transportu Samochodowego, dotyczących kształtowania się średnich jednostkowych kosztów eksploatacji pojazdów (rozumianych tu jako średni koszt 1 pojazdokilometra przebiegu) w funkcji ich średnich rocznych przebiegów. Zaprezentowano struktury rodzajowe kosztów eksploatacyjnych samochodów z silnikami benzynowymi o objętości skokowej do 900 cm³, z silnikami powyżej 900 cm³ i z silnikami zasilanymi ON.
EN Costs of operating vehicles change being affected by various external economic and operational factors. One of many significant factors contributing to the increase of cars operating costs are fuel prices, characterised in the recent years by a particularly high dynamics of changes. The paper presents results of the studies conducted at the Motor Transport Institute, with respect to the shaping of average unit costs of operating vehicles (understood here as an average cost of 1 vehicle-kilometre of mileage) as a function of average annual mileages, for the selected, representative in Poland makes and models of cars. The costs type structures of the operated cars are shown for the cars with petrol engines of up to 900 cm³ capacity, with the engines above 900 cm³ capacity and with the Diesel engines.
Słowa kluczowe
PL transport samochodowy   samochody osobowe   koszty eksploatacji  
EN road transport   passenger cars   operating costs  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 7-8
Strony 174--181
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 3 poz.
Twórcy
autor Waśkiewicz, J
autor Balke, I.
autor Balke, M.
  • Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
Bibliografia
1. Balke, I., Balke, M., Waśkiewicz, J.: Badanie struktury ilościowej parku samochodowego w Polsce z uwzględnieniem marek i wieku wybranych rodzajów pojazdów według stanu na koniec 2009 roku. Praca ITS nr 6002/ZBE, Warszawa 2010.
2. Waśkiewicz, J., Balke, I., Balke, M.: Analiza kosztów eksploatacji pojazdów oraz oszacowanie na jej podstawie wysokości stawek za 1 km przebiegu pojazdu. Praca ITS nr 7100/ZBE, Warszawa, czerwiec 2011.
3. Waśkiewicz, J., Zakrzewski, B., Krysiuk, C.: Pojazdy w transporcie drogowym w Polsce w 2005 r. oraz ich średnie roczne przebiegi w aspekcie emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych. Część II - „Szacunki średnich rocznych przebiegów parku samochodowego wg wyspecyfikowanych kategorii”. Praca ITS nr 6607/ZBE, Warszawa, czerwiec 2006.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0032-0038
Identyfikatory