Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0032-0037

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Zużycie i struktura powierzchni aluminiowych kompozytów zbrojonych cząsteczkami SiC w warunkach tarcia technicznie suchego

Autorzy Walczak, M.  Pieniak, D.  Bieniaś, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Wear and surface structure of aluminium composites reinforced SiC particulate in dry sliding conditions
Konferencja Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Transport 2012" : Nowe rozwiązania techniczne organizacyjne i ekonomiczne w transporcie (3 ; 07-09.05.2012 ; Kazimierz Dolny, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł przedstawia wyniki badań tribologicznych aluminiowego materiału kompozytowego F3S.20S (zawierającego 20% obj. cząsteczek SiC) i stopu AlSi9Mg stanowiącego osnowę. Kompozyt ten znajduje zastosowanie jako nowoczesny materiał konstrukcyjny w przemyśle samochodowym, szczególnie na tłoki i tarcze hamulcowe. Wprowadzenie cząstek wzmacniających znacząco może zmieniać właściwości tribologiczne tych materiałów. W tym celu wykonano testy zużycia metodą ball-on-disc. Mikrostruktura i odporność na zużycie stopu osnowy i kompozytu zostały poddane analizie porównawczej. Wykazano, że kompozyt zbrojony SiC charakteryzuje się większym współczynnikiem tarcia i mniejszym zużyciem w porównaniu do osnowy.
EN The paper presents results of tribology studies of aluminium matrix composites F3S.20S (contain 20 vol. % of SiC particles) and AlSi9Mg matrix alloy. This composite can be applied as modern construction material in automotive industry, particularly for brake discs and pistons. The addition of reinforcement particles could significantly influence of tribology properties of these materials. The wear tests were made using a ball on disc method. Microstructural and wear resistance of matrix alloy and composites were investigated and compared. Reinforced SiC composite characteristic higher values coefficient of friction and wear smaller than matrix alloy.
Słowa kluczowe
PL stopy aluminium   aluminiowe materiały kompozytowe   zużycie  
EN aluminium alloys   aluminium matrix composites   wear  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 7-8
Strony 167--173
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 23 poz.
Twórcy
autor Walczak, M.
autor Pieniak, D.
autor Bieniaś, J.
  • Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej
Bibliografia
1. Bieniaś, J., Walczak, M., Surowska, B., Sobczak, J.: Microstructure and corrosion behavior of aluminium Ely ash composites. Journal of Optoelektronics and advanced Materials, Vol. 5, No. 2 2003.
2. Challen, B., Barnescu, R.: Diesel Engine Reference Book. Butterworth-Heineman, Oxford 1999.
3. Cree, D., Pugh, M.: Dry wear and friction properties of an A356/SiC foam interpenetrating chase composite. Wear, No 272, 2011, pp. 88 - 96.
4. Ejiofor, J. U., Reddy; R. G.: Developments in the Processing and Properties of Particulate Al-Si Composites. Journal of Metals, Vol. 47, No. 11, 1997.
5. Górny, Z., Sobczak, J.: Metal Matrix Composites Fabricated by the Squeeze Casting Process. Transactions of the Foundry Research Institute. Special Issue, Vol. XLV, No. 42, Kraków 1995.
6. Huang, S. X., Paxton, K.: A Macrocomposite Al Brake Rotor for Reduced Weight and Improved Performance. Journal of Metals, Vol. 50, No. 8, 1998.
7. Hyla, I., Śleziona, J., Myalski, J.: Technologia wytwarzania i właściwości wybranych stopów aluminium zbrojonych cząsteczkami ceramicznymi. Inżynieria Materiałowa, 1997, nr 6.
8. Mahdavi, S., Akhlaghi, F.: Effect of the Graphite Content on the Tribological Behavior of Al/Gr and Al/30SiC/Gr Composites Processed by In Situ Powder Metallurgy (IPM) Method. Tribology Letters 2011, No 44.
9. Mindivan, H., Kayali, E. S., Cimenoglu, H.: Tribological behavior of squeeze cast aluminium matrix composites. Wear 2008, No 265
10. PN-76/H-88027: Odlewnicze stopy aluminium. Gatunki. Polski Komitet Normalizacji i Miar, UKD 669.715.018.28.
11. Rittner, M. N.: Expanding Word Markets for MMCs. Journal of Metals 2000, Vol. 52, No. 11.
12. Rudnik, D., Sobczak, J.: Tłoki kompozytowe do silników spalinowych. Wyd. Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa 2001.
13. Sobczak, J.: Metalowe materiały kompozytowe. Wyd. Instytutu Odlewnictwa i Instytutu Transportu Samochodowego, Kraków-Warszawa 2002.
14. Sobczak, J.: Metalowe materiały kompozytowe. Stan aktualny i perspektywy rozwoju w świetle polityki naukowej, technologii i praktyki przemysłowej Stanów Zjednoczonych. Wyd. Instytutu Odlewnictwa, Kraków 1996.
15. Sobczak, J.: Perspektywy rozwoju metalowych kompozytów w przemyśle samochodowym. Przegląd Odlewnictwa 1999, nr 4,
16. Sobczak, J., Sobczak, L., Przystaś, G.: Zastosowanie materiałów odpadowych w odlewnictwie na przykładzie popiołów lotnych. Stan aktualny i perspektywy zastosowania. Instytut Odlewnictwa, Kraków 1999.
17. Śleziona, J., Podstawy technologii kompozytów. Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice, 1998.
18. Tandon, K. N., Feng, Z .C., Li, X. Y.: Wear behavior of SiC particulate reinforced aluminum composites sliding against steel balls under dry and lubricated conditions. Tribology Letters 1999, No 6.
19. Veeresh Kumar, G. B., Rao, C. S. P., Selvaraj, N.: Studies on mechanical and dry sliding wear of Al6061-SiC composites. Composites: Part B 2012, 43.
20. Vencla, A., Bobicb, I., Arosteguic, S., Bobicd, B.: Marinkovica A., Babice M., Structural, mechanical and tribological properties of A356 aluminium alloy reinforced with Al2O3, SiC and SiC +graphite particles. Journal of Alloys and Compounds 2010, No 506.
21. Wieczorek, J., Śleziona, J., Myalski, J., Dolata-Grosz, A., Dyzia, M.: Zużycie i struktura powierzchni po współpracy w warunkach tarcia technicznie suchego w kompozytach AK12-cząstki ceramiczne. Kompozyty 2003, nr 3, .
22. Wojciechowski, A.: Wpływ obecności fazy zbrojącej kompozytu na bazie stopu aluminium na wybrane właściwości użytkowe tarczy hamulcowej. Rozprawa doktorska, ITS - PL, Lublin 11 lipca 2001.
23. Wojciechowski, A., Sobczak, J.: Kompozytowe tarcze hamulcowe pojazdów drogowych. Wyd. Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa 2001.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0032-0037
Identyfikatory