Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0032-0036

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Właściwości powłok napawanych stopami na osnowie Ni-Co

Autorzy Szala, M.  Hejwowski, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Properties of Ni-Co based overlay coatings
Konferencja Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Transport 2012" : Nowe rozwiązania techniczne organizacyjne i ekonomiczne w transporcie (3 ; 07-09.05.2012 ; Kazimierz Dolny, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Stopy na osnowie niklu i kobaltu wykazują wysoką odporność na korozję i zużycie cierne i dlatego są rozważane do zastosowania na przylgniach zaworów wylotowych silników spalinowych. W pracy przedstawiono wyniki badań powłok na osnowie Ni-Co, napawanych plazmowo przy pomocy urządzenia NP1-250. Stwierdzono przydatność urządzenia do syntezy stopów z proszku na osnowie Ni oraz proszku na osnowie Co. Przeanalizowano rozkłady pierwiastków stopowych w celu określenia jednorodności wytworzonych powłok. Zbadano związek pomiędzy wartościami odporności na zużycie ścierne powłok oraz ich składem chemicznym i jednorodnością. Wytworzone powłoki charakteryzują się właściwościami przewyższającymi właściwości stellitów El-Co12 i El-Co6. Nowe powłoki cechowały się wysoką odpornością na zużycie ścierne, zmniejszającą się wraz ze wzrostem zawartości kobaltu w powłoce.
EN Ni-Co based alloys reveal high corrosion and sliding wear resistance and thus can be considered to perform coatings on seal faces of exhaust valves of internal combustion engines. The paper presents the results of investigations of the Ni-Co based coatings deposited by means of the NP1 250 plasma unit. The feasibility of synthesizing alloys from the mixture of Ni and Co based powders was proven. The distributions of alloying elements were analyzed in order to evaluate the homogeneity of the coatings produced. The dependence of abrasive wear resistance of coatings on their chemical composition and homogeneity was examined. The performed coatings reveal better properties than El-Co12 and El-Co6 coatings. New coatings demonstrated abrasion resistance which decreased with the increasing Co content in the coating.
Słowa kluczowe
PL przylgnie zaworów   napawanie plazmowe   stop Ni-Co  
EN seal face   plasma padding   Ni-Co based alloy  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 7-8
Strony 157--166
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
autor Szala, M.
autor Hejwowski, T.
  • Politechnika Lubelska
Bibliografia
1. Górny, Z.: Odlewnicze stopy kobaltu. Wydawnictwo Instytutu Odlewnictwa, Kraków 2008.
2. Hejwowski, T.: Sliding wear resistance of Fe-, Ni- and Co-based alloys for plasma deposition. Vacuum, Volume 80, Issues 11-12, 7 September 2006, Pages 1326-1330.
3. Hejwowski, T.: Wear resistance of graded coatings. Vacuum, Volume 65, Issues 3-4, 27 May 2002, Pages 515-520.
4. Hejwowski, T.: Studium procesów zużywania erozyjnego, ściernego i zmęczenia cieplnego elementów maszyn oraz kształtowanie struktur o korzystnych właściwościach eksploatacyjnych. Wydawnictwa Uczelniane, Lublin 2003.
5. Hejwowski, T., Weroński, A.: Wytwarzanie powłok odpornych na zużycie: powłoki nakładane cieplnie na elementy silników spalinowych. Wydawnictwa Uczelniane, Lublin 2000.
6. Klimpel, A.: Technologie napawania i natryskiwania cieplnego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999.
7. Madadi, F., Shamanian, M., Ashrafizadeh, F.: Effect of pulse current on microstructure and wear resistance of Stellite6/tungsten carbide clad dings produced by tungsten inert gas process. Surface and Coatings Technology, Volume 205, Issues 17-18, 25 May 2011, Pages 4320-4328
8. Prasad Rao, K., Damodaram, R., Khalid Rafi, H., Janaki Ram, G. D., Madhusudhan Reddy, G., Nagalakshmi, R.: Friction surfaced Stellite6 coatings. Materials Characterization, Volume 70, 2012, Pages 111-116.
9. Przybyłowicz, K.: Metaloznawstwo. WNT, Warszawa 2007.
10. Solski, P.: Zużycie cierne metali. WNT, Warszawa 1968.
11. Woźniak, K.:, Materiały ścierne. WNT, Warszawa 1982.
12. Zum Gahr, K-H.: Microstructure and Wear of Materials. Tribology Series vol. 10, Elsevier Science Ltd 1987.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0032-0036
Identyfikatory