Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0032-0031

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Uszkodzenia ładunków w transporcie drogowym

Autorzy Olejnik, K.  Woźniak, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Cargo damage in the road transport
Konferencja Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Transport 2012" : Nowe rozwiązania techniczne organizacyjne i ekonomiczne w transporcie (3 ; 07-09.05.2012 ; Kazimierz Dolny, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wymagania zawarte w polskich przepisach w zakresie przewozu różnych ładunków pojazdami samochodowymi. Omówiono różnice wynikające ze specyficznych wymagań, co do przewozu m.in. rzeczy, żywności oraz zwierząt. Oceniono jasność, zrozumiałość oraz precyzję tych przepisów. Przedstawiono analizę możliwych problemów związanych ze stosowaniem wymagań przez przewoźników i nadawcę ładunku.
EN The paper presents the requirements of Polish regulations on the transport of various cargo by motor vehicles. The differences resulting from the specific requirements for the carriage of, i.a. goods, food and animals, were discussed. The clarity, intelligibility and precision of these regulations, were evaluated. The analysis of possible problems with the application of requirements by the carrier and shipper, was presented.
Słowa kluczowe
PL transport drogowy   przewóz rzeczy   transport zwierząt  
EN road transport   carriage of goods   transport of animals  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 7-8
Strony 117--123
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor Olejnik, K.
autor Woźniak, G.
  • Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
Bibliografia
1. Kowalski, K.: Organizacja utrzymania wojskowych środków transportu. Autobusy. Technika, Eksploatacja. Systemy transportowe 2010, nr 6.
2. Konwencja o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) i protokół podpisania (DzU 1962, nr 49, poz. 238).
3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt (DzU 1998, nr 86, poz. 552 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie składowania i transportu głęboko mrożonych artykułów rolno-spożywczych (DzU nr 77, poz. 1733).
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności (DzU z dnia 10 lutego 2003 r. z późn. zm.).
6. Ustawa o transporcie drogowym (DzU 2007, nr 125, poz. 874 późn. zm.).
7. Ustawa prawo przewozowe. (DzU 2000, nr 50, poz. 601 z późn. zm.).
8. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia (DzU z dnia 27 września 2006 r. z późn. zm.).
9. Ustawa o ochronie zwierząt (DzU 1997, nr 111, poz. 724 z późn. zm.).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0032-0031
Identyfikatory