Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0032-0028

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Szacowanie kosztów eksploatacji w cyklu życia pojazdów wojskowych

Autorzy Kowalski, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Assessing of military vehicles life cycle costs in the operational and maintenance stage
Konferencja Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Transport 2012" : Nowe rozwiązania techniczne organizacyjne i ekonomiczne w transporcie (3 ; 07-09.05.2012 ; Kazimierz Dolny, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono, w ogólnym zarysie, problematykę związaną z szacowaniem kosztów cyklu życia systemów uzbrojenia, a w szczegółowym, szacowanie kosztów eksploatacji bojowych pojazdów wojskowych. Zaprezentowano pojęcie cyklu życia systemów uzbrojenia w rozumieniu NATO i Sił Zbrojnych RP. Przedstawiono również klasyczny przebieg kosztów cyklu życia obiektów technicznych. Opisano model szacowania koszów cyklu życia pojazdu bojowego oraz zobrazowano graficznie przykładową strukturę kosztów cyklu życia pojazdu bojowego. W podsumowaniu wykazano najważniejsze kosztotwórcze elementy cyklu życia pojazdu bojowego oraz sformułowano wnioski końcowe.
EN The article presents, in general terms, the problems associated with estimating life cycle costs of weapon systems, and in detail, estimating the operating and maintenance costs of military combat vehicles. The concepts of the life cycle of weapon systems for the purposes of NATO and the Polish Armed Forces were presented. The classic course of life cycle costs of technical objects was also presented. The article describes a model for estimating life cycle costs of combat vehicles and graphically illustrated example of the structure of the life cycle costs of combat vehicles. The summary showed the costest formed elements of the life cycle of combat vehicles and formulated conclusions.
Słowa kluczowe
PL eksploatacja pojazdu   koszty cyklu życia   pojazdy wojskowe  
EN maintenance of vehicle   life cycle costs (LCC)   military vehicles  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 7-8
Strony 99--105
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
autor Kowalski, K.
  • Zakład Logistyki, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
Bibliografia
1. AAP-48, NATO System Life Cycle Stages and Processes, ed. 1, 2007.
2. Backlund, A.: The definition of system, Kybernetes, 2000, vol. 29.
3. Blanchard, B. S., Fabrycky, W.: Life-Cycle Cost and Economic Analysis. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New York 1991.
4. Blanchard, B. S., Fabrycky W. J.: Systems Engineering and Analysis. Prentice Hall, New York, 1990.
5. Cempel, C.: Teoria i inżynieria systemów - zasady i zastosowania myślenia systemowego. ITE-PIB, Radom 2008.
6. Decyzja nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. DzU MON nr 3, poz. 35 z 28.02.2011.
7. Figurski, J., Kostrow, R., Milewski, E.: Wyznaczanie kosztów w cyklu życia systemu uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Problemy Techniki Uzbrojenia, 2008.
8. ISO/IEC 15288, Systems and software engineering System life cycle processes, 2008.
9. Kowalski, K., Outsourcing w cyklu życia systemów uzbrojenia. AON, Warszawa 2011.
10. Kowalski K., (red.): Eksploatacja wojskowych pojazdów mechanicznych. Część 2, WSOWL, Wrocław 2007.
11. Report to the Subcommittee on Readiness and Management Support, Committee on Armed Services, U.S. Senate, GAO-03-57, Best practices, Setting Requirements Differently Could Reduce Weapon Systems Total Ownership Costs, US General Accounting Office, USA 2003.
12. Wytyczne dotyczące stosowania wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - grudzień 2011. Ministerstwo Finansów, Warszawa 2011.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0032-0028
Identyfikatory