Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0032-0027

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Kongestia a mikroregiony

Autorzy Kowalska-Napora, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Congestion and micro-regions
Konferencja Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Transport 2012" : Nowe rozwiązania techniczne organizacyjne i ekonomiczne w transporcie (3 ; 07-09.05.2012 ; Kazimierz Dolny, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Dylatacja czasu jest formą oceny przestrzeni, a jej aplikacja w czasie "tu i teraz" - kwantyfikacją nieparametryczną.
EN Time dilation is a form of evaluation of space, and its application in time "here and now" - nonparametric quantification.
Słowa kluczowe
PL interplanetarna sieć transportowa   sieci lapidarne   transformata przestrzenna   konwencja sumacyjna Einsteina   ambiwalencja funkcji estymowanej  
EN inter-transport network   network   concise   transform space   Einstein summation convention   ambivalence functions  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 7-8
Strony 94--98
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 34 poz.
Twórcy
autor Kowalska-Napora, E.
  • Politechnika Opolska, WSB Chorzów
Bibliografia
1. Blaik, P. (red.): Systemy i procesy zarządzania logistyczno-marketingowego. Aspekt efektywnościowy, Uniwersytet Opolski, Opole 2007.
2. Blum, R.: Psychologia pozytywna w praktyce. 6 cnót głównych i 24 siły dające szczęście. Klub dla Ciebie, Warszawa 2009.
3. Bryniarska, Z.: Wykorzystanie przystanków komunikacji podmiejskiej w Krakowie. Transport Miejski i Regionalny 2012, nr 3.
4. Ciesielski, M., Długosz, J.: Strategie łańcuchów dostaw. PWE, Warszawa 2010.
5. Coyle, J. J., Bardi, E. J., Langley, C. J.: Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2010.
6. Harvard Business Review Polska, wrzesień 2005.
7. Kowalska-Napora, E.: ABM w systemach logistycznych jako sposób na optymalizację procesów wytwarzania [w:] Kiełtyka, L.: Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw. Tom II, Difin, Warszawa 2010.
8. Kowalska-Napora, E, Budzik, R.: Teleportacja danych, jako efekt optymalnego zarządzania sobą w sieci interfejsu internetowego. Logistyka 2010, nr 4.
9. Kowalska-Napora, E., Budzik, R.: Zarządzanie procesami logistycznymi, a infrastruktura logistyczna. Logistyka 2010, nr 4.
10. Kowalska-Napora, E., Budzik, R.: Zastosowanie technologii informacyjnej w sieci logistycznej. Logistyka 2010, nr 4.
11. Kowalska-Napora, E.: The cost efficiency of the chosen knot in the logistic net [w:] Grzybowska, K. (red.): New insights into Supply chain. Monograph, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2010.
12. Kowalska-Napora, E.: Diagnostyka zarządzania procesem, jako źródło innowacji. Logistyka 2008, nr 5.
13. Kowalska-Napora, E.: Jednolitość decyzji w łańcuchu dostaw w przestrzeni wirtualnej, [w:] Adamik, A. (red.): Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw. C.H. Beck, Warszawa 2011.
14. Kowalska-Napora, E.: Klastry sieci a tautologia empiryczna. Zarządzanie Jakością 2011, nr 3.
15. Kowalska-Napora, E.: Logistyczne spojrzenie na organizację. Black Unicorn, Jastrzębie Zdrój 2011.
16. Kowalska-Napora, E.: Projektowanie procesów transportowych, Eurologistics 2010, No.4(59),
17. Kowalska-Napora, E.: Sposoby odczytu informacji i ich rola w budowaniu strategii jakości, [w:] Kisielnicki, J., Chmielarz, W., Parys, T. (red.): Informatyka w przyszłości. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
18. Kowalska-Napora, E., Szołtysek, J.: Projektowe kształtowanie wartości w sieci logistycznej, [w:] Szołtysek, J. (red.): Integracyjna funkcja logistyki. Zeszyty Wyższej Szkoły Bankowej, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Zeszyt nr 13, Poznań 2011.
19. Kowalska-Napora, E., Szołtysek, J.: W poszukiwaniu doskonałego zarządzania, czyli na styku wieloznaczności strategii jakości. Zarządzanie Jakością 2009, nr 17/18.
20. Kowalska-Napora, E., Tkaczyk, St.: Strategia zarządzania jakością. Black Unicorn, Strategia Zarządzania jakością, Jastrzębie Zdrój 2011.
21. Kowalska-Napora, E.: Tworzenie i przechwytywanie wartości w sieci logistycznej [w:] Barcik, R., Howaniec, H., Waszkielewicz, W.(red.): Strategiczne planowanie, marketing i logistyka w zarządzaniu organizacjami, ATH w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2011.
22. Kowalska- Napora, E.: Value creation and value capture in a logistics network and risk management, [w:] Grzybowska, K. (ed.): Management of Global and Regional Supply Chain-research and concepts. Poznan Uniwersity of Technology, Poznań 2011.
23. Kowalska-Napora, E.: Wpływ infrastruktury logistycznej na rozwiązania zarządcze w klasterach przemysłowych, [w:] Bakonyi, J., Dzieńdziora, J., Grabiec, O., Smolarek, M. (red.): Zarządzanie w innowacyjnej gospodarce. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Gospodarka - Zmiany - Zarządzanie, Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Sosnowiec 2011.
24. Kowalska-Napora, E.: Zarządzanie wiedzą - reengineering - integracja podejść, [w:] Kisielnicki, J., Chmielarz, W., Parys, T. (red.): Informatyka w przyszłości. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
25. Kotler, P.: Marketing. Wyd. Rebis, Poznań 2005.
26. Kunasz, M.: Zarządzanie procesami. Volumina Pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2010.
27. Sternberg, R. J.: Psychologia poznawcza. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA, Warszawa 2001.
28. Szołtysek, J., Kowalska-Napora, E.: Translacja modelowa - inteligencja modelowa - a problematyka zarządzania procesowego. Zarządzanie Jakością 2008, nr 4.
29. Szyszka, G.: Logistyka w latach 2008-2009. [w:] Janiak, T. (red.): Logistyka wobec nowych wyzwań. Biblioteka Logistyka , Poznań 2010.
30. Tavris, C., Wade, C.: Psychologia. Podejścia i koncepcje. Zysk i S-ka, Poznań 1999.
31. Terelak, J.: Psychologia organizacji i zarządzania. Difin, Warszawa 2005.
32. Tkaczyk, St., Kowalska-Napora, E.: Diagnostyka zarządzania procesowego jako źródło doskonalenia strategii wytwórczej - ujęcie teoretyczne. Logistyka 2008, nr 33.
33. Trzebińska, E.: Psychologia pozytywna. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
34. Tyszka, T.: Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0032-0027
Identyfikatory