Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0032-0024

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wykorzystanie analizy obrazu do oceny przełomów próbek po teście udarności

Autorzy Drozd, K.  Walczak, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Usage of image analysis to characterization of fractures after impact tests
Konferencja Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Transport 2012" : Nowe rozwiązania techniczne organizacyjne i ekonomiczne w transporcie (3 ; 07-09.05.2012 ; Kazimierz Dolny, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Praca zawiera wyniki analizy przełomów uzyskanych podczas testu udarności dla standardowych próbek stalowych z karbem typu Messnager. Próbki były ulepszane cieplnie przy zastosowaniu parametrów obróbki o różnych wartościach a niektóre grupy próbek dodatkowo eksponowano w środowisku korozyjnym. Badania polegały na wyznaczaniu względnego udziału strefy nieodkształconej powierzchni przełomów. Wartość tego udziału umożliwia wnioskowanie dotyczące kruchości materiału w warunkach badania udarności. Badania prowadzono z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazów. Stwierdzono istotne zależności pomiędzy analizowaną budową przełomów a wszystkimi badanymi cechami i parametrami obróbki materiału.
EN The paper consists the results of fracture analysis which were obtained during impact Charpy test for standard Messnagers' specimens with notch. The preparation of the samples were conducted with variable parameters of heat treatment and some groups of samples were exposed in salt sprey chamber. The studies consisted in determination of relative part of unstrained surface of fractures. The value of this contribution allows to deduce the fragility of material in impact test conditions. The studies were conducted using computer applications for image analysis. There were observed significant correlations between structure of the fractures and all parameters of material and samples treatment.
Słowa kluczowe
PL analiza obrazu   przełom   próba Charpy'ego  
EN image analysis   fracture of samples   Charpy test  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 7-8
Strony 76--80
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor Drozd, K.
autor Walczak, M.
  • Politechnika Lubelska
Bibliografia
1. Ibrahim, O. H., Ibrahim, I. S., Khalifa, T. A. F.: Impact behavior of different stainless steel weldments at low temperatures. Engineering Failure Analysis, 2010, nr 17.
2. Furuya, Y.: Notable size effects on very high cycle fatigue properties of high-strength steel. Materials Science and Engineering A, 2011, nr 528.
3. Jakowluk, A.: Procesy pełzania i zmęczenia w materiałach. WNT, Warszawa 1993.
4. Jonson, A. A., Storey, R. J.: The impact fatigue properties of iron and steel. Journal of Sound and Vibration, 2007, nr 308.
5. Medvedev, A. M. (et al.): Protection of steels and alloys from oxidation and decarburization during heat treatment in muffl e and bell furnaces. Metal Science and Treatment 2003, nr 45.
6. Minami, F. (et al.): Fracture mechanics analysis of Charpy test results based on the Weibull stress criterion. From Charpy to Present Impact Testing 2002, nr 30.
7. Peng, W. (et al.): Failure analysis on the collapse of leaf spring steels during cold-punching. Engineering Failure Analysis 2010, No. 17.
8. Tarigopula, V. (et al.): A study of localization in dual-phase high-strength steels under dynamic loading using digital image correlation and FE analysis. International Journal of Solids and Structures 2008, nr 45.
9. Wojnar, L., Kurzydłowski, K. J., Szala, J.: Praktyka analizy obrazu. Wyd. Polskie Towarzystwo Stereologiczne, Kraków 2002.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0032-0024
Identyfikatory