Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0032-0010

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wskaźniki bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i krajach sąsiednich

Autorzy Szczęsny, P.  Rymarz, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Road traffic safety indicators in Poland and its neighboring countries
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przeprowadzono analizę wybranych wskaźników bezpieczeństwa ruchu drogowego wyznaczonych dla Polski i krajów sąsiednich. Porównano wskaźniki gęstości sieci drogowej ze szczególnym uwzględnieniem udziału autostrad. Uwzględniono wskaźniki rozwoju motoryzacji wyrażone liczbą pojazdów w odniesieniu do liczby mieszkańców i gęstości sieci drogowej. Wyznaczono wskaźniki bezpieczeństwa ruchu drogowego określone jako liczba zabitych i liczba rannych w odniesieniu do liczby wypadków i liczby mieszkańców, a także tendencje ich zmian w ostatnich latach. Największa ciężkość wypadków ma miejsce na Białorusi i wynosi 19,6 osób zabitych na 100 wypadków, natomiast najniższa w Niemczech (1,3) i Szwecji (1,5). Największy spadek liczby wypadków w ostatnich latach ma miejsce w Polsce i na Litwie, gdzie względnie niskim wskaźnikom liczby wypadków na milion ludności i milion samochodów, odpowiadają stosunkowo wysokie wskaźniki ich ciężkości. Stwierdzono, iż niskim wskaźnikom ciężkości wypadków towarzyszy wysoki wskaźnik liczby rannych w odniesieniu do liczby wypadków.
EN In this paper it is shown a analysis of road traffic safety indicators in Poland and closely located countries. The indicators of the density of the road network were compared with special reference to participation of motorways. Indicators of the road safety was determined as the number of deaths and number of injured with reference to the accidents number and the populations number. The greatest heaviness of accidents is taking place on Belarus, with 19,6 persons deaths per 100 accidents, whereas lowest in Germany (1,3) and Sweden (1,5). The biggest decrease of the accidents number in final years is taking place in Poland and in Lithuania, where relatively low indicators of the accidents number to the million of the population and the million of cars, correspond with high indicators of their heaviness. High indicators of the number of the injured accompanied low indicators of heaviness of accidents.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo ruchu drogowego   wypadek drogowy   ruch drogowy  
EN road safety   road accident   road traffic  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 4
Strony 171--178
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 14 poz.
Twórcy
autor Szczęsny, P.
autor Rymarz, J.
  • Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny
Bibliografia
1. Krystek R. (red.): Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu. Tom 1, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2009.
2. Transport - wyniki działalności w 2009 roku. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
3. Dane statystyczne: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/.
4. Statistisches Bundesamt Deutschland: http://www.destatis.de/
5. Czech Statistical Office: http://www.czso.cz/
6. Statistical Office of the Slovak Republic: http://portal.statistics.sk/
7. Statistics Lithuania: http://www.stat.gov.lt/lt/
8. The State Committee of Statistics of Ukraine: http://www.ukrstat.gov.ua/
9. State Committee of the Russian Federation on Statistics: http://www.gks.ru/eng/
10. National Statistical Committee of the Republic of Belarus 2009: http://www.belstat.gov.by
11. Statistics Sweden: http://www.scb.se/
12. Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2009. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
13. Dane Zarządu Granicznego KGSG: http://www.strazgraniczna.pl
14. http://www.statystyka.policja.pl
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0032-0010
Identyfikatory