Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0032-0003

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ zastosowania różnych konstrukcji piecy ogrzewania postojowego w autobusie miejskim na zmniejszenie energochłonności

Autorzy Merkisz, J.  Michalak, D.  Bajerlein, M.  Nowak, M.  Rymaniak, Ł.  Ziółkowski, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The influence of various design heating stove systems for a city bus energy consumption
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zwiększenie liczby osób podróżujących komunikacją miejską, która spowodowana jest ciągłym wzrostem cen podstawowych surowców kopalnych, a także tworzeniem w dużych aglomeracjach miejskich tzw. zielonych stref (LEZ - Low Emissions Zone) wymaga od operatorów komunikacyjnych zwiększenia komfortu podróżowania. Realizowane jest to poprzez optymalne dopasowanie układów ogrzewania i wentylacji do warunków eksploatacji danego środka komunikacji miejskiej. W artykule przedstawiono i określono w sposób empiryczny wpływ wodnych układów ogrzewania na energochłonność pojazdów komunikacji miejskiej. Badaniom poddano dwa piece ogrzewania postojowego o zmiennym poborze mocy. Badania polegały na pomiarze stężenia związków szkodliwych i toksycznych gazów wylotowych w rzeczywistych warunkach eksploatacji przy użyciu PEMS (Portable Emission Measurement Systems).
EN Extending quantity of travelling persons of municipal transport which is caused by constant growth in process of basic fossil materials and as well by creation of green zones in the big urban agglomeration (LEZ - Low Emissions Zone) need that municipal operator should increase comfort of travel. The contractor shall perform the following tasks through optimum adjustment heating and ventilation system to exploitation conditions for a given means of municipal transport. This article was presented and specified in empirical way affect water heating system on the energy-absorbent all vehicles of municipal transport. Two stoves of heating system with variable access to electrical power have undergoed specialisted tests verifying. The test have consisted of measurement the concentration toxic compounds of exhaust gases in the real operating conditions with the use of PEMS (Portable Emission Measurement Systems).
Słowa kluczowe
PL autobusy miejskie   układ grzewczo-wentylacyjny   analiza spalin  
EN city buses   heating and ventilation system   exhaust gas analiser  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 4
Strony 120--127
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 6 poz.
Twórcy
autor Merkisz, J.
autor Michalak, D.
autor Bajerlein, M.
autor Nowak, M.
autor Rymaniak, Ł.
autor Ziółkowski, A.
  • Politechnika Poznańska
Bibliografia
1. Deh U.: Klimatyzacja w samochodzie. WKiŁ, Warszawa 2008.
2. Prochowski L., Żuchowski A.: Samochody ciężarowe i autobusy. WKiŁ, Warszawa 2011.
3. SEMTECH®-DS On Board, In-Use Emissions Analyzer, Manual, Michigan 2007.
4. www.infobus.pl
5. www.rucker.pl
6. www.spheros.de
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0032-0003
Identyfikatory