Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0029-0072

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wymagania formalne dotyczące oświetlenia przejść dla pieszych

Autorzy Tomczuk, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Formal requirements concerning pedestrian crossing lighting
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przejście dla pieszych jest w Polsce miejscem szczególnie niebezpiecznym. Potwierdzają to dane statystyczne i raporty Komendy Głównej Policji. Niezmiennie dochodzi na nich do dużej liczby wypadków, gdzie głównym poszkodowanym jest pieszy. Jedną głównych z przyczyn tego stanu jest niewłaściwe oświetlenie stref konfliktowych przeznaczonych dla ruchu pieszego. Autor niniejszej publikacji uznał, że można podjąć działania mające na celu obiektywną poprawę widoczności, w szczególności w miejscach, na których piesi powinni czuć się bezpiecznie, czyli na przejściach dla pieszych. Ustalenie jednolitych kryteriów wartościowania stanu technicznego oświetlenia przejść dla pieszych i ustalenie kluczowych parametrów technicznych może przyczynić się do podjęcia kroków zapobiegawczych, pośrednio ograniczających liczbę osób poszkodowanych. Stworzenie zaleceń projektowych i wykonawczych może być podstawą do stworzenia zasad i kryteriów jakimi będą kierowali się zarządcy dróg podczas przeprowadzania okresowej oceny przejść dla pieszych. Pierwszym i najważniejszym warunkiem bezpiecznego przejścia dla pieszych jest jego właściwe oświetlenie w porze nocnej. Zapewnienie właściwych warunków obserwacji otoczenia przejścia dla pieszych przez kierowców pozwala na dostrzeżenie pieszego w odległości która umożliwia podjęcie właściwej reakcji w sytuacji niebezpieczniej. W artykule zostaną zaprezentowane wymogi formalne dotyczące oświetlenia przejść dla pieszych. Dokonany zostanie przegląd obowiązujących przepisów oraz przeprowadzona zostanie analiza kryteriów przyjętych do oceny oświetlenia przejść dla pieszych.
EN Pedestrian crossing is in Poland a particularly dangerous place which is confirmed by statistical data and the National Police Headquarters' reports. A large number of accidents invariably occur on pedestrian crossings where the main injured party is the pedestrian. One of the main reasons of this state of affairs is improper lighting of conflict areas dedicated to pedestrian traffic. The author of the present paper assumed that efforts should be made in order to improve visibility, particularly at places where pedestrians should feel safe, that is on pedestrian crossings. Establishing unified judgment criteria of the technical state of pedestrian crossing lighting and determining key technical parameters can contribute to taking preventive measures indirectly reducing the number of casualties. Creating designing and executive recommendations can constitute a basis for creating rules and criteria for road administrators to be taken into account during periodical assessment of pedestrian crossings. The first and most important condition for pedestrian crossing safety is its proper lighting at nighttime. Ensuring appropriate conditions for observation of pedestrian crossing area by drivers allows for noticing a pedestrian at a distance which enables a proper reaction in a dangerous situation. The article shall present formal requirements concerning lighting of pedestrian crossings. A review of currently binding regulations shall be made and an analysis shall be conducted of adopted criteria for assessment of pedestrian crossing lighting.
Słowa kluczowe
PL przejście dla pieszych   oświetlenie dróg   bezpieczeństwo drogowe  
EN pedestrian crossing   road lighting   road safety  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2011
Tom R. 12, nr 12
Strony 392--402
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 17 poz.
Twórcy
autor Tomczuk, P.
  • Politechnika Warszawska
Bibliografia
[1] American National Standard, IESNA-RP-8-00 Practice for Roadway Lighting. Illuminating Engineering Society of North America, New York, 2000.
[2] CIE 115:2010 Recommendations for the Lighting of Roads for Motor and Pedestrian Traffic International Commission on Illumination.
[3] Clanton & Associates, Inc. CDOT Lighting Design Guide, USA, 2006.
[4] Dane statystyczne i materiały informacyjne Europejskiej Komisji ds. Transportu, http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/statistics/care_reports_graphics/.
[5] Edwards, C. S., Gibbons, R. B., The Relationship of Vertical Illuminance to Pedestrian Visibility in Crosswalks, TRB Visibility Symposium, College Station, TX: Transportation Research Board, 2007.
[6] Hunter W., Stutts J., Pein W., Cox C., Pedestrians and Bicycle Crash Types of the Early 1990s. Report No. FHWA-RD-95-163, Federal Highway Administration, Washington, D.C. 1996.
[7] Martin A., Factors Influencing Pedestrian Safety: A Literature Review. TRL Report PPR241, Crowthorne, UK: Transport Research Laboratory, 2006.
[8] Norma DIN 67523-1: 2010 Lighting of pedestrian crossings (sign 293 StVO) with additional lighting, Part 1: General quality characteristics and guide values.
[9] Pedestrian Guardrailing. Department for Transport (DfT), Note 2/09, London, 2009.
[10] Polska Norma PN-76/E-02032, Oświetlenie dróg publicznych.
[11] Polska Norma PN-EN 13201:2007, Oświetlenie dróg.
[12] The Design of Pedestrian Crossings, Department for Transport (DfT) (2005b) Note 2/95, London, 2009.
[13] www.brilux.pl - producent opraw oświetlenia ulicznego.
[14] www.dial.de - strona producenta programu Dialux.
[15] www.thornlighting.pl - producent opraw oświetlenia ulicznego.
[16] www.inzynieria-ruchu.pl - producent opraw oświetlenia ulicznego systemu SSOD.
[17] Wypadki drogowe w Polsce w 2009 roku. Raport statystyczny, Komenda Główna Policji, 2010.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0029-0072
Identyfikatory