Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0029-0064

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Propozycja własna wskaźników do oceny rozwoju zrównoważonego transportu miejskiego

Autorzy Skrobacki, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Author's own proposal of evaluation indices of the development of sustainable urban transport
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono pracę własną opracowania zestawu wskaźników do oceny rozwoju zrównoważonego rozwoju transportu w mieście Kielce. Identyfikację wskaźników oparto na wzorcach zagranicznych, pracach własnych, oraz pracach zamówionych przez Urząd Miasta Kielce.
EN The Paper presents the author's self-developed set of evaluation indices of sustainable in the City of Kielce. Identification of the indices was based on international models, the author's own papers and studies ordered by Kielce Municipal Council.
Słowa kluczowe
PL transport w Kielcach   transport miejski   rozwój transportu   zrównoważony rozwój  
EN transport in the Kielce   urban transport   transport development   sustainable development  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2011
Tom R. 12, nr 12
Strony 308--317
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor Skrobacki, Z.
  • Politechnika Świętokrzyska
Bibliografia
[1] Bebyn G., Chmielewski J., Kempa J., Szczuraszek T., Badania ruchu i symulacyjny model transportowy dla miasta Kielce. Fundacja Rozwój UTP w Bydgoszczy, wykonano na zlecenie MZD Kielce, 2008-2010.
[2] Borys T. (pod red.), Wskaźniki ekorozwoju. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, 1999.
[3] Borys T., Rogala P., Jakość życia na poziomie lokalnym - ujęcie wskaźnikowe. Wydawca: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa, 2008.
[4] Chłopek Z., Ochrona środowiska naturalnego. Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2002.
[5] Cisowski T., Szymanek A., Zrównoważony rozwój transportu miejskiego. Eksploatacja i Niezawodność, 2006, nr 1.
[6] Kalkulator CO2 Fundacji Aeris Futuro: www.aeris.eko.org.pl.
[7] Program ochrony powietrza dla stref woj. świętokrzyskiego. Tom I, Kielce, Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych „Ekometria” sp. z o.o. Gdańsk, 2007.
[8] Radzimirski S., Taubert S., Monitorowanie średnich indywidualnych poziomów emisji CO2 z nowych samochodów osobowych w Polsce, zgodnie z decyzją 1753/2000/WE. Praca ITS, nr 9840/I, Warszawa, 2008.
[9] Rudnicki A. i in., Projekt polityki transportowej zrównoważonego rozwoju dla m. Kielce oraz Kieleckiego Obszaru Metropolitarnego. Politechnika Krakowska, Kraków, 2006.
[10] Rudnicki A. i in., Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego dla Kielc. Politechnika Krakowska, Kraków, 2007.
[11] Skrobacki Z., Opracowanie wskaźników zrównoważonego transportu do raportu wskaźnikowego w zakresie zarządzania środowiskiem i zrównoważonym rozwojem miasta Kielce. Zamawiający: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, umowa nr 31/2010, Kielce, maj 2010.
[12] Stańczak-Strząska M., Copert IV methodology for analyzing public transport impact on the environment, [w:] Powierża L. (red. nauk.) Problems of maintenance of sustainable technological systems. Tom II, seria Monografie Zespołu Systemów Eksploatacji SPE KBM PAN. Wyd. PN-TTE, Warszawa, 2010.
[13] Zespół autorski: Analiza jakości życia mieszkańców Kielc. 24 GIS s.c. Praca wykonana na zlecenie UM Kielce, Kielce 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0029-0064
Identyfikatory