Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0029-0063

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Od ogólnej idei zrównoważonego rozwoju do zasad zrównoważonego rozwoju transportu

Autorzy Skrobacki, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
FR From a general idea of sustainable development to principles of sustainable transport development
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono pracę własną opracowania zestawu wskaźników do oceny rozwoju zrównoważonego rozwoju transportu w mieście Kielce. Identyfikację wskaźników oparto na wzorcach zagranicznych, pracach własnych, oraz pracach zamówionych przez Urząd Miasta Kielce.
EN The paper presents the author's self-developed set of evaluation indices of sustainable in the City of Kielce. Identification of the indices was based on international models, the author's own papers and studies ordered by Kielce Municipal Council.
Słowa kluczowe
PL rozwój transportu   transport w Polsce   zrównoważony rozwój  
EN transport development   transport in Poland   sustainable development  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2011
Tom R. 12, nr 12
Strony 297--307
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor Skrobacki, Z.
  • Politechnika Świętokrzyska
Bibliografia
[1] Agenda 21 in Poland. 10 Years After Rio 1992-2002. Praca zbiorowa, Wydawnictwo National Fundation for Environmental Protection, Warszawa, 2002.
[2] Borys T. (red.), Wskaźniki ekorozwoju. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, 1999.
[3] Borys T., Brzozowski T., Markowska M., Analiza istniejących danych statystycznych pod kątem ich użyteczności dla określenia poziomu zrównoważonego rozwoju transportu wraz z propozycją ich rozszerzenia. Raport z realizacji ekspertyzy. Jelenia Góra-Warszawa listopad 2008 http://www.transport.gov.pl/files/0/1790638/Analizadanychstatystpodktemzrownowaonegorozwtransportu2008.pdf.
[4] Borys T., Rogala P., Jakość życia na poziomie lokalnym - ujęcie wskaźnikowe. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa, 2008.
[5] Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1997.
[6] Cisowski T., Szymanek A., Zrównoważony rozwój transportu miejskiego. Eksploatacja i Niezawodność, 2006, nr 1.
[7] Jermaczek M., Pytanie o ideologię, www.eko.org.pl/lkp/bociek/tekst78.pdf.
[8] Marek-Bieniasz A., Kategoria odpowiedzialności w myśli Alberta Schweitzera. Problemy Ekorozwoju 2006, vol. 1, No 2, http://ekorozwoj.pol.lublin.pl/ no2/n.pdf.
[9] Piontek B., Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski. Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2002.
[10] Powierża L., Elementy inżynierii systemów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1997.
[11] Powierża L., Inżynieria systemów bioagrotechnicznych. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom-Politechnika Warszawska-Płock, 1997.
[12] http://www.poznajmyonz.pl/index.php?document=41,
[13] Wikipedia. Wolna encyklopedia. Plik: Sustainable_development_pl.svg; autor: Semu; licencja GNU FDL (ang. Free Documentation License) (Licencja Wolnej Dokumentacji) jest licencją typu copyleft.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0029-0063
Identyfikatory