Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0029-0061

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wstępne badania właściwości mechanicznych i palnych materiałów stosowanych w konstrukcjach drogowych ekranów przeciwhałasowych

Autorzy Półka, M.  Oszust, M.  Pieniak, D.  Ogrodnik, P.  Niewczas, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Preliminary studies of mechanical and flammable properties of the materials applied for the road noise barriers structures
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przyrost ilości pojazdów samochodowych powoduje coraz intensywniejszy ruch komunikacyjny wiążący się z zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Zwiększony stopień obciążenia środowiska hałasem drogowym wywołuje konieczność stosowania środków przeciwdziałających jego szkodliwym działaniom, między innymi przez stosowanie przy ciągach komunikacyjnych o wysokim natężeniu ruchu urządzeń, które zmniejszają jego natężenie. Urządzenia te działające na zasadzie konstrukcji pochłaniających i odbijających dźwięki lokalizowane przy drogach transportowych, są różnie nazywane i definiowane, mimo że zasada ich działania jest jednakowa. W drogownictwie określa je się mianem ekranów przeciwhałasowych. Ze względu na ciągły rozwój dróg ekspresowych i autostrad zapotrzebowanie na tego typu urządzenia ciągle rośnie. Zwłaszcza korzystne jest, gdy materiały, z których są wykonywane cechują się niskimi kosztami, krótkim okresem produkcji oraz pozyskiwać je można z elementów odpadowych. Materiałami, które posiadają powyższe cechy są kompozyty drewno-polimer (WPC- Wood-Polymer Composites). Są to materiały łączące zalety materiałów drewnianych oraz polimerowych. Wprowadzenie materiałów kompozytowych drewno-polimer, jako materiałów do wykonywania prefabrykatów budowlanych o dużych gabarytach jest ciągle działalnością nową i rozwijającą się. Szczególnie dotyczy to prefabrykatów o długościach sięgających kilku metrów, występujących w elementach ekranów przeciwhałasowych. Jednymi z wielu właściwościami pozaakustycznymi, którymi powinny się one charakteryzować są właściwości wytrzymałościowe pozwalające na bezawaryjną ich eksploatację oraz odpowiednie właściwości przeciwpożarowe, które pozwalają, że stosowanie ekranów podczas oddziaływania na nie ekspozycji cieplnych powstających podczas pożarów pojazdów na drodze lub pożaru otoczenia drogi za ekranem przeciwhałasowym jest bezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. W artykule przeprowadzono analizę wybranych parametrów palnych oraz wytrzymałościowych kompozytu WPC, przeznaczonego do wytwarzania paneli ekranów przeciwhałasowych. Dodatkowo przeprowadzono analizę wymagań polskich uregulowań prawnych dla ekranów przeciwhałasowych w aspekcie ochrony przeciwpożarowej.
EN An increased number of automotive vehicles cause more and more intense traffic, posing a risk to the environment. The increased impact of the road noise on the environment implies a need to use the measures to prevent its harmful effects. This is among the others the equipment such as the one used next to the high - traffic routes, which can reduce the traffic. This equipment is located next to the roads and operates by absorbing and reflecting the sounds. There are different names and definitions, although the equipment operates on the same principle. In highway engineering it is called noise barrier. Due to the instantaneous development of the express roads and highways, there is an increasing demand for such equipment. It is especially advantageous when the structural materials are characterized by low costs, short production time and can be manufactured from the waste elements. Materials with such properties are wood-polymer composites (WPC). These materials combine properties of both wooden and polymer materials. Application of the wood-polymer composite materials for the production of the prefabricated structural elements of large dimensions is still a new and developing branch. It especially applies to the elements with length up to a few meters, which are used in the noise barriers. Among the other properties, such materials should be characterized by strength properties allowing failure-free operation. Another important feature are appropriate fire properties, ensuring that the humans' health and lives I safe behind the barriers, during the heat exposition occurring in case of fire of the vehicles on the roads and the fire of the surrounding. In this paper analysis of the selected flammable and strength parameters of WPC, used for the production of the noise barriers panels is performed. Additionally, analysis of the Polish law regulations related to the noise barriers in terms of fire protection is presented.
Słowa kluczowe
PL ekrany akustyczne   bezpieczeństwo pożarowe   badania pożarowe  
EN noise barriers   fire safety   fire test  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2011
Tom R. 12, nr 12
Strony 282--289
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 14 poz.
Twórcy
autor Półka, M.
autor Oszust, M.
autor Pieniak, D.
autor Ogrodnik, P.
autor Niewczas, A.
  • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Bibliografia
[1] ISO 5660:2002. Reaction to fire test. Heat release, smoke production and mass loss rate. Part 1: Rate of heat release from building products. Part 2: Smoke production rate (dynamic measurement) - Cone calorimetric method.
[2] Krawczyk A., Bliżej ciszy. Infrastruktura, 2010, nr 10.
[3] PN-EN ISO 11925-2:2010. Badanie reakcji na ogień. Zapalność materiałów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia. Część 2: Badania przy działaniu pojedynczego płomienia.
[4] PN-EN 1794-2:2005. Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Wymagania poza akustyczne. Część 2: Ogólne bezpieczeństwo i wymagania ekologiczne.
[5] PN-EN ISO 1716:2010. Badania reakcji na ogień wyrobów. Określanie ciepła spalania.
[6] PN-69/C-89022. Tworzywa sztuczne. Oznaczenie temperatury zapalenia.
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz U 2002, nr 75, poz. 690 z późn. zm.
[8] Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Dz U 1998, nr 66, poz. 436.
[9] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz U 1998, nr 151, poz. 987.
[10] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich użytkowanie. Dz U 1999, nr 43, poz. 430 i Dz U 2010, nr 65, poz. 407.
[11] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich użytkowanie. Dz U 2000, nr 63, poz.735.
[12] Sujkowska B., Ekrany kontra hałas. Infrastruktura, 2008, nr 12.
[13] Szymański K. Z., Kucharski J. R., Ekrany akustyczne w środowisku. Cz. II. Praktyczne aspekty projektowania ekranów akustycznych. Projekty budowlano-wykonawcze. Infrastruktura, 2007, nr 1.
[14] Wyrwas P., Szyguła A., Ekrany akustyczne-zasady projektowania i kryteria doboru. IV Ogólnopolska Konferencja Mostowców, Konstrukcja i wyposażenie mostów, Wisła, 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0029-0061
Identyfikatory