Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0029-0042

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Pomoc publiczna dla sektora transportu w Unii Europejskiej i w Polsce

Autorzy Dyr, T.  Wełnic, P 
Treść / Zawartość http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/index http://www.autobusy-test.com.pl/
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Pomoc publiczna udzielana sektorowi transportu w UE nie jest systematycznie monitorowana. Brak szczególnych informacji w tym zakresie powoduje, że nie wszystkie decyzje o wsparciu są racjonalne, prowadząc do negatywnych skutków na rynku transportowym. Dlatego Europejska Agencja Środowiska (European Environment Agency - EEA) podjęła wysiłki zmierzające do badania wielkości, struktury i podziału udzielanego wsparcia. Wyniki prowadzonych badań prezentowane są w ramach EEA. Stanowią one podstawowy materiał analityczny pomocy publicznej w sektorze transportu, wykorzystany w niniejszym artykule. Analizę wielkości i struktury wsparcia sektora transportu w Polsce przedstawiono na podstawie raportów Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów (UOKiK).
Słowa kluczowe
PL transport w Unii Europejskiej   pomoc publiczna dla przedsiębiorstw  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2007
Tom R. 8, nr 7-8
Strony 46--53
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., il., tab., wykr.
Twórcy
autor Dyr, T.
autor Wełnic, P
Bibliografia
[1] Dyr T., Raczyński J., Konkurencja na rynku przewozów samochodowych w Unii Europejskiej. Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2005, nr 9 (cz. I) i nr 10 (cz. II).
[2] Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2005 roku. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, grudzień 2006.
[3] Size, structure and distribution of transport subsidies in Europe EEA Technical report No 3/2007, Office for Official Publications of the European Communities, 2007.
[4] Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1107/70 z dnia 4 czerwca 1970 roku w sprawie przyznawania pomocy w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej. Dz U WE 1970, L 130.
[5] Rozporządzenie 1191/69 w sprawie działań państw członkowskich dotyczących obowiązków związanych z pojęciem służby publicznej w transporcie kolejowym, drogowym i żegludze śródlądowej. Dz U WE, 1969, L 156.
[6] Projekt regulacji (EC) Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o publicznych usługach kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchyleniu Regulacji Rady (EEC) Nr 1191/69 i 1107/70
[8] Biała Księga nt. usług użyteczności publicznej. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Bruksela 12.05.2004, COM(2004) 374 finał.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0029-0042
Identyfikatory