Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAD-8101-0068

Czasopismo

Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania

Tytuł artykułu

Badania nad aktywnością powierzchniową soli lipofilowych stosowanych w membranach elektrod selektywnych na jony azotanowe

Autorzy Kucharek, M.  Wojciechowski, K.  Wróblewski, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Studies of the interfacial activity of lipophilic salts used in membra nes of nitrate - selective electrodes
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Opisano wiele modeli wyja śniających powstawanie różnicy potencjałów oraz selektywność czujników potencjometrycznych z membranami polimerowymi. Jednak dokładny mechanizm odpowiedzi elektrod jonoselektywnych nie został do tej pory wyjaśniony. Model zaproponowany w pierwotnej wersji przez Pungora uwzględnia znaczny udział procesów adsorpcji w obszarze granicy faz membrana-roztwór. W niniejszej pracy wyznaczono parametry pracy elektrod selektywnych na jony azotanowe (V) z membranami zawierającymi sole tetraalkiloamoniowe i porównano je z wynikami badania aktywności powierzchniowej wybranej soli uzyskanymi z pomiarów napięcia międzyfazowego na granicy faz woda/toluen.
EN In literature many models describing the potential difference generation as well as potentiometric sensors selectivity have been reported. However, the exact mechanism of ion-selective electrodes response is not yet known. The model initially proposed by Pungor stresses the role of adsorption processes at the membrane-solution interface In the present work, the nitrate-selective electrodes with membranes containing tetraalkylammonium salts were characterized. The results were compared with the results of interfacial activity investigations ol the selected tetraalkylammonium salt at the water/toluene interface.
Słowa kluczowe
PL elektrody jonoselektywne   sól lipofilowa   bromek tetradodecyloamoniowy   napięcie międzyfazowe  
EN ion-selective electrodes   lipophilic salt   tetradodecyloammonium bromide   interfacial tension  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
Rocznik 2008
Tom Vol. 49, nr 6
Strony 103--105
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz., il., rys., wyrk.
Twórcy
autor Kucharek, M.
autor Wojciechowski, K.
autor Wróblewski, W.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
Bibliografia
[1] Brzózka Z., Wróblewski W.: Sensory chemiczne. OWPW, Warszawa, 1998.
[2] Pungor E.: The theory of ion-selective electrodes. Analytical Science, 14, 1998, pp. 249-256.
[3] Espada-Torre C., Bakker E., Barker S., Meyerhoff M.: Influence of nonionic surfactants on the potentiometric response of hydrogen ion-selective polymeric membrane electrodes. Anal. Chem., 68, 1996, pp. 1623-1631.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAD-8101-0068
Identyfikatory