Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAD-0033-0057

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Stan infrastruktury drogowej, a bezpieczeństwo ruchu na przykładzie województwa opolskiego

Autorzy Drozdowska, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Road infrastructure and traffic safety on the example of the province of Opole
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawione zostały najczęstsze przyczyny wypadków według Najwyższej Izby Kontroli. Szczególną uwagę zwrócono na stan bezpieczeństwa na drogach województwa opolskiego, a także na stan infrastruktury drogowej miasta Opola. Zaznaczono także sposoby poprawy bezpieczeństwa ruchu.
EN The article presents the most common causes of accidents according to the Supreme Chamber of Control. Particular attention was paid to the state of road safety Opole province, as well as the state of the road infrastructure of the city of Opole. Also indicated ways to improve traffic safety.
Słowa kluczowe
PL infrastruktura drogowa w Opolu   bezpieczeństwo drogowe województwa opolskiego   bezpieczeństwo ruchu drogowego  
EN road infrastructure in Opole   road safety Opole province   road traffic safety  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 1489--1496
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Drozdowska, K.
Bibliografia
1. Barcik J., Czech P., Wpływ infrastruktury drogowej na bezpieczeństwo ruchu – część 1, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria TRANSPORT z. 67, nr kol. 1832, Gliwice 2010.
2. Biliszczuk J., Maliszkiewicz P., Onysyk J., Raport o stanie technicznym obiektów mostowych miasta Opola. Opracowany na podstawie wyników przeglądów podstawowych, Instytut Inżynierii Lądowej, Wrocław.
3. Drozdowska K., Radomski W., Logistyczne aspekty poszerzania obiektów mostowych, Technika Transportu Szynowego TTS nr 9/2012 numer ISSN 1232-3829.
4. Najwyższa Izba Kontroli, Departament Komunikacji i Systemów Transportowych, Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, Warszawa, marzec 2011 r.
5. Raport BRD 2011, ocena stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych woj. opolskiego w latach 2007-2011, Wydział BRD i Zarządzania Ruchem, GDDKiA, Opole 2012 r.
6. Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 14 maja 1999 roku, Nr 43, poz. 430).
7. www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-przyczynach-wypadkow-drogowych.html
8. http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20121219/REGION/121219512
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAD-0033-0057
Identyfikatory