Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAD-0033-0054

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ocena wybranych elementów stosowanych w uspokajaniu ruchu drogowego w miastach

Autorzy Dębowska-Mróz, M.  Rogowski, A.  Wójcik, E.  Bator, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Evaluation of selected elements used in traffic placating in cities
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono podstawowe zasady związane ze stosowaniem uspokojenia ruchu drogowego w miastach. Ponadto zaprezentowano wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych w Puławach i Tomaszowie Mazowieckim, dotyczących odbioru społecznego wybranych rozwiązań stosowanych przy uspokajaniu ruchu w miastach.
EN The article presents the basic principles associated with the use of traffic calming in towns. Moreover, presented results of the survey, conducted in Pulawy and Tomaszow Mazowiecki the public perception of selected solutions used for traffic calming in towns.
Słowa kluczowe
PL uspokojenie ruchu drogowego w miastach   bezpieczeństwo drogowe   badania ankietowe  
EN traffic calming in towns   road safety   survey  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 1665--1682
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz,, pełen tekst na CD
Twórcy
autor Dębowska-Mróz, M.
autor Rogowski, A.
autor Wójcik, E.
autor Bator, K.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, Radom 26-600, ul. Malczewskiego 29, m.mroz@uthard.pl
Bibliografia
1. Kisilowski J., Zalewski J., Wybrane problemy przyczyn wypadków drogowych w Polsce w latach 1995-2004 na podstawie wybranych danych statystycznych, Materiały konferencyjne z VI Konferencji TiBT, Katowice 2006.
2. Krystek R. (red.), Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu. Diagnoza bezpieczeństwa transportu w Polsce, Tom 1, WKŁ, Warszawa 2009.
3. Krystek R. (red.), Zintegrowany System Bezpieczeństwem Transportu. Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu, Tom II, WKŁ, Warszawa 2009.
4. Nowak J., Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego. WKiŁ, Warszawa 2004.
5. Peden M. (et al.), World Report on Road Traffic Injury Prevention, World Health Organization, Geneva 2004.
6. Program szkoleń w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, Podręcznik dla słuchaczy obszar 6/10, KRBRD, 2005 rok.
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 02.75.690 z późn. zm.).
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, (Dz.U. 03.220.2181).
9. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 02.170.1393 z późn. zm.).
10. Szczuraszek T., Bezpieczeństwo ruchu miejskiego, Praca zbiorowa pod redakcją prof. Tomasza Szczuraszka, Warszawa 2006.
11. www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/tl_transport_wyniki_dzialalnosci_2011.pdf.
12. Wypadki drogowe w Polsce w latach 1990-2011, Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego, materiały ze strony internetowej, www.policja.pl.
13. Zalewski A., Doświadczenia z projektowania i wdrażania stref ruchu uspokojonego i układów dróg rowerowych w warunkach polskich, Materiały Międzynarodowego Seminarium Gambit 2000, Gdańsk , 2000.
14. Zasady uspokajania ruchu na drogach województwa pomorskiego, część I i II. Pomorska rada bezpieczeństwa ruchu drogowego. GAMBIT Pomorski.
15. Zasady uspokajania ruchu na drogach za pomocą fizycznych środków technicznych, Opracowano na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, (umowa nr TRD/1/2008 z dnia 05.02.2008).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAD-0033-0054
Identyfikatory