Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAD-0033-0050

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Zmienność cen gazu LPG i benzyny U95 w poszczególnych miesiącach roku w latach 2002-2012

Autorzy Buczaj, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Volatility of LPG fuel prices and U95 petrol prices in the particular months in the period of 2002-2012
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Paliwo w postaci gazu LPG jest obecnie główny alternatywnym paliwem wykorzystywanym powszechnie do zasilania pojazdów. W Polsce powstanie ogólnodostępnego rynku gazu LPG przypada na lata 90' XX w. Koniec XX w. i początek XXI w. to dynamiczny rozwój rynku LPG. Od roku 2005 obserwowana jest stabilizacja sprzedaży gazu LPG oraz ilości pojazdów dostosowanych do zasilania gazem LPG. Mimo stabilizacji rynku, na przełomie ostatnich lat widać pewne tendencje kształtowania się cen paliw w poszczególnych miesiącach w roku. W artykule została przedstawiona analiza dotycząca zmienności cen gazu LPG i benzyny U95 w poszczególnych miesiącach roku dla okresu ostatnich dziesięciu lat.
EN LPG fuel currently is the main alternative fuel used to supply of vehicles. The LPG market was come into being in the 90's twentieth century in Poland. The end of the twentieth century and the beginning of the twenty-first century was characterized by dynamic development of the LPG market. LPG market, sales of LPG and volume of vehicles adapted to supply LPG are stabilized since 2005. In the last few years have visible a certain trends in formation of fuel prices in particular month of the year. This article presents an analysis on the volatility of LPG fuel price and U95 petrol price in individual months for the last ten years.
Słowa kluczowe
PL paliwo LPG   rynek paliwa w Polsce   ceny paliw  
EN LPG fuel   fuel market in Poland   fuels prices  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 679--687
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Buczaj, M.
Bibliografia
1. PN-EN 589:2009, Paliwa do pojazdów samochodowych – LPG - Wymagania i metody badań, Wydawnictwo PKN, Warszawa 2009.
2. Dz.U. nr 251, poz. 1851, Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG), Warszawa 2006.
3. Dyrektywa 2001/77/WE, Dyrektywa w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, Parlament Europejski, Bruksela 2001.
4. Beszterda R., Gonet K., Olechowski A., Stępień R., Raport Roczny POGP 2008, Polska Organizacja Gazu Płynnego, Warszawa 2009.
5. Beszterda R., Szozda M., Olechowski A., Raport Roczny POGP 2009, Polska Organizacja Gazu Płynnego, Warszawa 2010.
6. Beszterda R., Szozda M., Olechowski A., Raport Roczny POGP 2010, Polska Organizacja Gazu Płynnego, Warszawa 2011.
7. Buczaj M., Wykorzystanie alternatywnych źródeł zasilania pojazdów w świetle norm i dyrektyw UE na przykładzie Polski, Motrol, Motoryzacja i energetyka rolnictwa, tom 8/2006, Lublin 2006.
8. Buczaj M., Pietrzyk W., Opłacalność zastosowania LPG jako paliwa alternatywnego do zasilania pojazdów w latach 2002-2011, Motrol, Motoryzacja i energetyka rolnictwa, tom 14/2012, Lublin 2012.
9. Buczaj M., Kształtowanie się cen paliwa LPG oraz ich zmienność w porównaniu z paliwem U95 w latach 2002-2011, TTS - Technika Transportu Szynowego 2012, nr 9.
10. Gera K., Olechowski A., Szozda M., Raport Roczny POGP 2011, Polska Organizacja Gazu Płynnego, Warszawa 2012.
11. Górski W., Stan normalizacji LPG w Polsce - gatunek A czy B? Instytut Nafty i Gazu, Nafta-Gaz nr 2, Kraków 2010.
12. Januła J., Wybrane aspekty zasilania silników z zapłonem iskrowym propanem-butanem, Materiały Konferencyjne KONMOT'94. Kraków - Raba Niżna 1994.
13. Majerczyk A., Taubert S., Układy zasilania gazem propan-butan, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2003.
14. Olsza M., Stosowanie norm nieobowiązkowe, a rynek LPG... rośnie z roku na rok, Materiały Centrum Informacji o Rynku Energii, CIRE 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAD-0033-0050
Identyfikatory