Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAD-0033-0042

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ priorytetowych osi sieci TEN-T na rozwój gospodarczy danego regionu

Autorzy Brdulak, J.  Pawlak, P.  Krysiuk, C. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
FR Impact of TEN-T priority projects on economic development of particular region
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł krótko charakteryzuje założenia i cele Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T – Trans European Transport Network). Również zaprezentowano zwięzły opis trzydziestu osi priorytetowych, założony czasach realizacji oraz koszt tych inwestycji. W drugiej części artykułu opisano jak, realizacja dwóch osi priorytetowych sieci TEN-T, wpłynęła na rozwój gospodarczy regionu w którym zrealizowano bądź realizuje się daną inwestycję.
EN Paper briefly characterizes the assumptions and objectives of the Trans-European Transport Network. Thirty priority axes was briefly described, their execution period and the cost of these investments. In the second part of the article was described issue, how implementation of two priority axes of the TEN-T network contributed to the economic development of the region in which was realized or is realized, investment of this axis.
Słowa kluczowe
PL TEN-T   sieć transportowa   sieci transeuropejskie  
EN TEN-T   transportation network   trans-European networks  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 973--981
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Brdulak, J.
autor Pawlak, P.
autor Krysiuk, C.
  • Szkoła Główna Handlowa/Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Bibliografia
1. Biała księga przedstawiona przez Komisję w dniu 12 września 2001 r.: „Europejska polityka transportowa 2010: czas na decyzje”, COM (2001) 370 final.
2. Brdulak J., Pawlak P., Krysiuk C., Rozwój gałęziowy transportu w Europie - priorytetowe osie sieci TEN-T, Wydawnictwo Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa 2012.
3. Dziwisz D., Öresund - europejska dolina krzemowa, Portal Spraw Zagranicznych, www.psz.pl.
4. Pawlak P., Autostrada Gdańsk-Brno/Bratysława-Wiedeń, jako jedyne polskie połączenie drogowe w ramach TEN-T, Biuletyn Informacyjny Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa 2012, nr 4.
5. Progress Report 2010, TEN-T Trans - European Transport Network, Implementation of the Priority Projects.
6. Raport Polska 2011 Gospodarka - Społeczeństwo - Regiony, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, Czerwiec 2011, praca pod kierunkiem Piotra Żubera, dyrektora Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR.
7. Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską, dane pochodzą ze strony internetowej Europejskiego Banku Centralnego.
8. Trans-European Transport Network, TEN-T priority axes and Project 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAD-0033-0042
Identyfikatory