Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAD-0033-0039

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Niezawodność operacyjna skrzyżowania tras morskich : podejście symulacyjne

Autorzy Blokus-Roszkowska, A.  Smolarek, L. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Operational reliability of ship's route crossing : simulation approach
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Transport morski odgrywa niezmiernie istotną rolę i jest podstawą handlu międzynarodowego. Wraz ze wzrostem natężenia ruchu morskiego zwiększa się potrzeba dalszego podniesienia bezpieczeństwa na morzu. W artykule przedstawiono model opisujący ruch statków skrzyżowania dróg morskich pod kątem niezawodności operacyjnej. Rozważamy klasyczne skrzyżowanie tras żeglugowych oraz rondo przy założeniu pierwszeństwa z prawej oraz pierwszeństwa na rondzie. System traktowany jest jako wielostanowy model z stanem niezawodności oraz stanem zawodności z zerowym i niezerowym czasem odnowy. Do opisu ruchu statków w pracy zastosowany został model prostego automatu komórkowego, który stanowi podstawę symulacji. Ruch statku określony jest poprzez jego kierunek, prędkość i długość statku. Obszar skrzyżowania oraz trasy podzielone są na komórki. Rozmiar komórki zależy od intensywności strumienia ruchu, prędkości poruszania się oraz rozmiaru statków. Przeprowadzono symulacje ze względu na zmiany natężenia ruchu na kierunkach kolizyjnych oraz statystyczną analizę wyników symulacji. Wnioski i uwagi końcowe wytyczają dalszy kierunek prac.
EN Maritime transport is of great importance as it is the basis of international trade. Together with the growth of maritime traffic intensity the need of further safety development at sea is increasing. In the paper the model describing ships' motion at routes crossing in terms of operational reliability is presented. There are considered classical ship routes' crossing and roundabout with two vessel priority scenarios. One assuming priority of vessel being on starboard and second assuming priority of vessel being on the roundabout. The system is discussed as a multistate model with reliability state and unreliability state with ignored and non-ignored time of renovation. In the paper for the description of ships motion the simple cellular automaton model, that provides the basis for the simulation, is applied. The motion of the ship is determined by its direction, velocity and length of the ship. The traffic lanes are divided into cells. The length of the cell depends on the flows' intensities, vessels' velocities and size. The simulation is performed on account of traffic flow intensity changing and statistical analysis of simulation results is given. Final conclusion and remarks outline further work development.
Słowa kluczowe
PL transport morski   skrzyżowanie tras żeglugowych   ruch statku  
EN martime transport   ship routes' intersection   ship's motion  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 655--663
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Blokus-Roszkowska, A.
autor Smolarek, L.
Bibliografia
1. Blokus-Roszkowska A. Smolarek L.: Collision risk estimation for motorways of the sea, Reliability: Theory & Applications, Vol. 1, No. 2 (25), pp. 58-68, 2012.
2. Blokus-Roszkowska A. Montewka J. Smolarek L.: Modelling the accident probability in large-scale, maritime transportation system, Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars, Vol. 3, No. 2, pp. 237-244, 2012.
3. Colreg.2/Circ.56. New and amended traffic separation schemes. Londyn 2005.
4. Montewka, J., Hinz T., Kujala, P., Matusiak, J. 2010. Probability modelling of vessel collisions. Reliability Engineering and System Safety 95: 573-589.
5. Niemiro W., Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo, Uniwersytet Warszawski, 2011.
6. Report on shipping accidents in the Baltic Sea area during 2011. http://maps.helcom.fi/website/mapservice/index.html
7. Wahle, J., Neubert, L., Esser, J., Schreckenberg, M., 2001. A cellular automaton traffic flow model for online simulation of traffic. Parallel Computing 27: 719-735.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAD-0033-0039
Identyfikatory