Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAD-0033-0037

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Rezystancja osi zestawu kołowego pojazdu trakcyjnego jako jeden z czynników decydujących o bezpieczeństwie ruchu kolejowego

Autorzy Białoń, A.  Kazimierczak, A.  Ortel, K.  Pajka, P.  Zawadka, Ł. 
Treść / Zawartość http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/index http://www.autobusy-test.com.pl/
Warianty tytułu
EN Rolling stock wheel set axle resistance as one of the factors determining the safety of rail traffic
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule scharakteryzowano laboratoryjny model odcinka sieci trakcyjnej, przedstawiono metodykę badań, które miały na celu wstępne oszacowanie odległości rozmieszczania warystorowych ograniczników przepięć na sieci trakcyjnej, następnie zaprezentowano i przeanalizowano wyniki tych badań.
EN Article indicates rolling stock wheel set axle resistance as one of parameters determining the safety of rail traffic and correct operating of signalling systems. Therefore shunt impedance limits of track circuits used on PKP PLK S.A. infrastructure and methods of testing rolling stock axle resistance were discussed. Axles resistance and impedance measurement results of selected rolling stock were presented.
Słowa kluczowe
PL rezystancja osi   ograniczniki przepięć   obwody szynowe   bezpieczeństwo ruchu kolejowego  
EN axle resistance   track circuits   safety of rail traffic  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 1361--1368
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz, pełen tekst na CD
Twórcy
autor Białoń, A.
autor Kazimierczak, A.
autor Ortel, K.
autor Pajka, P.
autor Zawadka, Ł.
  • Instytut Kolejnictwa, Warszawa
Bibliografia
1. Dąbrowa-Bajon M.: „Podstawy sterowania ruchem kolejowym - Funkcje, wymagania, zarys techniki”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006 r.
2. Nemec J., Wopiński A.: „Elektryczne urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego - urządzenia liniowe”. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1974 r.
3. PKP Intercity: „Instrukcja pomiarów i oceny technicznej zestawów kołowych pojazdów trakcyjnych Bt-11”, Warszawa 2010 r.
4. 2006/679/WE DECYZJA KOMISJI z dnia 28 marca 2006 r. dotycząca technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 964).
5. PN-EN 15313:2010 Kolejnictwo - Wymagania eksploatacyjne dotyczące obsługi zestawów kołowych - Utrzymanie zestawów kołowych pojazdów w eksploatacji i wyłączonych z eksploatacji (oryg.) Data zatwierdzenia: 2010-09-07, Data publikacji: 2010-09-14, Wprowadza: EN 15313:2010 [IDT] Zharmonizowane z dyrektywą: 2008/57/EC.
6. PN-EN 13260 Kolejnictwo - Zestawy kołowe i wózki - Zestawy kołowe - Wymagania dotyczące wyrobu.
7. PN-EN 13261 Kolejnictwo - Zestawy kołowe i wózki - Osie - Wymagania dotyczące wyrobu.
8. PN-K-91043 Tabor kolejowy. Koła bose obrobione do zestawów kołowych.
9. PN-K-91045 Tabor kolejowy. Zestawy kołowe. Wymagania i metody badań.
10. Ekspertyza zasadności utrzymania dopuszczalnej oporności 0,05 Oma zestawu kołowego wymaganej dla bezpiecznego bocznikowania przez tabor obwodów torowych stosowanych na terenie PKP PLK S.A. Praca Instytutu Kolejnictwa nr 4570/10, Warszawa, styczeń 2013 r.
11. Badania impedancji osi elektrycznego zespołu trakcyjnego typu ED 74 produkcji „Pesa” S.A. Bydgoszcz. Praca CNTK nr 10/3439/21, Warszawa, wrzesień 2009 r.
12. Badania lokomotywy manewrowej VOITH - Gravita 10 BB, Pomiar impedancji osi, Badania oddziaływania na urządzenia srk. Praca Instytutu Kolejnictwa nr 10/2647/21, Warszawa, marzec 2011 r.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAD-0033-0037
Identyfikatory