Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAD-0033-0036

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Dopuszczalne poziomy zakłóceń dla liczników osi

Autorzy Białoń, A.  Furman, J.  Pajka, P.  Zawadka, Ł. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Permissible interference limits for axle counters
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł opisuje problemy związane z kompatybilnością elektromagnetyczną kolejowych pojazdów trakcyjnych z urządzeniami wykrywania pociągu. Omówiono źródła zakłóceń urządzeń detekcji pociągu. Opisano metody badania wrażliwości liczników osi oraz pokazano sposób wyznaczania dopuszczalnych parametrów zakłóceń dla tych urządzeń. Zaprezentowano również dopuszczalne parametry zakłóceń dla liczników osi w wybranych pasmach częstotliwości.
EN Article describes compatibility problems between train detection systems and rolling stock. The sources of interference of train detection systems and methods for testing the sensitivity of axle counters was discussed. Article describes how to determine permissible interference limits for these devices and presents them in selected frequency band.
Słowa kluczowe
PL pojazdy kolejowe   zakłócenia liczników osi   badania liczników osi  
EN train   interference axle counter   research axle counter  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 991--999
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Białoń, A.
autor Furman, J.
autor Pajka, P.
autor Zawadka, Ł.
  • Instytut Kolejnictwa, Warszawa
Bibliografia
1. PN-EN 50238-1: Zastosowania kolejowe. Kompatybilność pomiędzy taborem urządzeniami wykrywania pociągu. Wiadomości ogólne.
2. PN-EN 50238-2: Zastosowania kolejowe. Kompatybilność pomiędzy taborem urządzeniami wykrywania pociągu. Kompatybilność z obwodami torowymi.
3. PN-EN 50238-3: Zastosowania kolejowe. Kompatybilność pomiędzy taborem urządzeniami wykrywania pociągu. Kompatybilność z licznikami osi.
4. Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15.12.2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG (Dz.U. UE L390/23 PL).
5. Białoń A., Adamski D., Pajka P., Badanie kompatybilności elektromagnetycznej taboru z urządzeniami wykrywania pociągu z uwzględnieniem normy EN 50238. Problemy Kolejnictwa, z. 152, Warszawa 2011.
6. Określenie dopuszczalnych poziomów i parametrów zakłóceń dla urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Praca IK 4430/10. Warszawa 2011.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAD-0033-0036
Identyfikatory