Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAD-0033-0035

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ocena możliwości wykorzystania materiałów z pamięcią kształtu w wibroizolacji przejazdów kolejowo-drogowych

Autorzy Bednarz, J.  Targosz, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Evaluation of the applicability of use of the shape memory alloy in vibration isolation of railway crossings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Stopy materiałów charakteryzującym tzw. się efektem pamięci kształtu, do których należy np. stop NiTi, wykazują się w stanie martenzytycznym bardzo dobrymi własnościami tłumienia drgań. Jednak w celu określenia ich rzeczywistej przydatności do zastosowania w maszynach i urządzeniach wibracyjnych oraz złożonych układach wibroizolacji należy przeprowadzić badania statyczno-dynamiczne ich własności fizyko-mechanicznych takich jak: modułu sprężystości podłużnej E, miary sztywności oraz miary tłumienia. W artykule przedstawiono badania własności fizyko - mechanicznych drutu NiTi o średnicy d=1 mm w zakresie temperatur od 20 do 60° C i w zakresie obciążeń od 0,15 do 0,65 kN. Przeprowadzone badania obejmowały między innymi: wyznaczenie modułu Young'a, współczynnika sprężystości (statycznego i dynamicznego), współczynnika tłumienia (statycznego i dynamicznego). Następnie opracowano koncepcję techniczną wibroizolowanego przejazdu z wykorzystaniem stopu NiTi jako elementu zmieniającego sztywność wibroizolatorów i przeprowadzono symulację oddziaływań dynamicznych pojazdów samochodowych w ich trakcie przejazdu przez przejazd na otoczenie. Celem tych symulacji było określenie wpływu naciągu drutów z NiTi na własności systemu układu wibroizolacji przejazdów kolejowo samochodowych oraz możliwości regulacji parametrami wibroizolacji takimi jak sztywność i tłumienie.
EN Memory shape alloys i.e. NiTi alloy have very good damping properties. However, in order to determine their suitability in vibration isolation systems of mechanical equipment one should carry out static and dynamic testing of physical and mechanical properties such as elastic modulus E, measures of stiffness and damping measures of these alloys. The quantitative physic - mechanical NiTi wire having a diameter d = 1 mm in the temperature range from 20 to 60° C and a load range from 0.15 to 0.65 kN. The study included calculation of: Young's modulus, modulus of elasticity (static and dynamic), attenuation coefficient (static and dynamic). Then, the technical concept of the vibration isolation system of railway crossing with application of NiTi alloy as part of the dampeners with changing stiffness and the numerical simulation of dynamic interactions between vehicles and the railway crossing were done. The purpose of these simulations was to determine the effect of NiTi wire tension on the properties of vibration isolation system and the possibility of adjusting parameters such as vibration isolation and damping stiffness of dampers.
Słowa kluczowe
PL własności fizyko-mechaniczne NiTi   wibroizolacja   przejazd kolejowo-drogowy   badania symulacyjne  
EN physical-mechanical properties NiTi   vibration isolation   railway crossing   simulation  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 1811--1820
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz, pełen tekst na CD
Twórcy
autor Bednarz, J.
autor Targosz, J.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Katedra Robotyki i Mechatroniki, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Bibliografia
1. Adamczyk J., Targosz J.: The concept of limitation of the vibration generated by rail-vehicles at railway station and railway crossings, Archives of Transport, vol. 23, no. 1, str. 5-22, 2011.
2. Bednarz J., Drgania gruntu wywołane przejazdami pojazdów szynowych. TTS - Technika Transportu Szynowego, nr 9, str. 2205–2214, 2012.
3. Bednarz J., Experimental verification of the developed soil model describing the propagation of vibration wave in the ground. Journal of KONES Powertrain and Transport, vol. 19 no. 3 str. 31-39, 2012.
4. Bednarz J., Targosz J., Analysis of civil engineering structures vibroisolation effectiveness. Journal of KONES Powertrain and Transport, vol. 19 no. 4 str. 33-41, 2012.
5. Bednarz J., Targosz J., Dobór parametrów płyty dociskowej układu wibroizolacji podtorza na podstawie jego modelu dyskretno-ciągłego. TTS - Technika Transportu Szynowego, nr 9, str. 4039-4046, 2012.
6. Bednarz J., Targosz J., Eksperymentalna analiza rozchodzenia się drgań w gruncie wywołanych przejazdem pojazdów szynowych. Logistyka, nr 6, str. 153-160, 2011.
7. Bednarz J., Targosz J., Metody analityczne modelowania wibroizolowanych torowisk pojazdów szynowych. TTS - Technika Transportu Szynowego, nr 9, str. 2197–2204, 2012.
8. Kisilowski J., Dynamika układu mechanicznego pojazd szynowy tor. Wydawnictwo PWN 1991.
9. Targosz J., Diagnostyka parametrów mechanicznych stopu NiTi. Diagnostyka, nr 3(43) 2007.
10. Targosz J., Układy wibroizolacji w transporcie szynowym i samochodowym. Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2007.
11. Targosz J., Vibroisolation of railway crossings. The Archives of Transport, vol. XVIII, no. 3, 2006.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAD-0033-0035
Identyfikatory