Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAD-0033-0026

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Klastry jako wyzwania innowacyjne transportu kolejowego

Autorzy Antonowicz, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Clusters as an innovative rail transport challenge
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Autor w swoim referacie rozważa znaczenie klastrów, jako źródła innowacji dla transportu kolejowego. Celem jest wskazanie na szansę innowacyjną jaką dla polskiej kolei mogą stanowić klastry. Dla transportu kolejowego istotne jest aby implementacja rozwiązań klastrowych i wytworzone struktury klastrowe zapewniały integrację i wspólne działanie biznesu, nauki i służby publicznej. Klastry kolejowe mogą kreować wiedzę, transfer technologii, wpływać na poprawę bezpieczeństwa i efektywność systemów transportowych. Powstanie inicjatyw klastrowych w dziedzinie transportu kolejowego w Polsce jest uzależnione od różnych czynników np. oddolnej presji rynku, dostępności funduszy publicznych. Klastry ze swym synergicznym potencjałem stanowią jedną z dróg do unowocześnienia i rozwoju polskiej kolei.
EN The author considers the importance of clusters as a source of innovation for rail transport. The aim is to identify the innovative opportunity for the Polish railway which the clusters may represent. For rail transport, it is important that implemented clustering solutions and created cluster structures, provide integration and joint action of business, science and public service. Rail clusters can create knowledge, technology transfer, improving safety, efficiency of transport systems. The creation of cluster initiatives in the field of railway transport in Poland, is dependent on various factors such as market pressure from below, for example, the availability of public funds. Clusters with their synergistic potential is one of the roads to modernization and development of the Polish railways.
Słowa kluczowe
PL transport kolejowy   klastry kolejowe  
EN rail transport   rail clusters  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 465--472
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Antonowicz, M.
  • Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Marketingu, Warszawa
Bibliografia
1. Booras. S., Tsagidis D.: Polityki klastrowe w Europie Przedsiębiorstwa, instytucje i zarzadzanie, PARP Warszawa 2011.
2. Grad B.: Skuteczna organizacja i zarzadzanie transportem w miastach i regionach kluczem do innowacyjności w transporcie, Matriały Forum Innowacji Transportowych Kraków 2012.
3. Holub-Iwan I: Benchmarking klastrów w Polsce, PARP Warszawa 2012.
4. Kowalski A.: Znaczenie klastrów dla innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce, Zeszyty naukowe nr 719, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012.
5. Kozłowski R.: Wpływ infrastruktury transportu na rozwój klastrów na przykładzie regionu łódzkiego, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 251, Łódź 2011.
6. Kowalska E.: Południowy Klaster Kolejowy - pierwszy klaster kolejowy w Polsce; Infrastruktura Transportu nr 3/2012.
7. Materiały wewnętrzne CATI Warszawa 2012.
8. Pulman, Baron M.: Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych, PARP Warszawa 2011.
9. Ratajczak-Mrożek M.: Klastry jako źródło nawiązywania współpracy przedsiębiorstw, Zeszyty naukowe nr 719 Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012.
10. Strategia rozwoju transportu do 2020 r. MTIGM Warszawa 2013.
11. Szuster M.: Rola klastrów we wspieraniu innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce, Zeszyty naukowe nr 719 Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAD-0033-0026
Identyfikatory