Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA9-0046-0053

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wybrane zagadnienia oceny jakości miejskiego publicznego transportu zbiorowego

Autorzy Gramza, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Selected issues of minicipal public transport qality
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł dotyczy zagadnień związanych z oceną jakości miejskiego publicznego transportu zbiorowego z punktu widzenia elementów systemu transportowego i jego otoczenia. Ukazano wybrane wymagania poszczególnych elementów odnośnie jakości publicznego transportu zbiorowego i kryteriów jej oceny. Przedstawiono również niektóre z wyników badań prezentowanych wcześniej w pracach naukowych przez innych autorów zajmujących się tą tematyką.
EN This paper concerns issues related to the evaluation of the municipal public transport quality from the perspective of the transport system and its environment. The requirements of various elements regarding the quality of public transport and criteria for its evaluation are presented. Some of the other authors' similar researches presented earlier in the academic work are also shown.
Słowa kluczowe
PL transport zbiorowy   transport miejski   system transportowy   jakość transportu  
EN public transport   urban transport   transportation system   quality of transport  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2011
Tom R. 12, nr 12
Strony 128--134
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 25 poz.
Twórcy
autor Gramza, G.
  • Politechnika Poznańska
Bibliografia
[1] Borowiecki R., Kaczmarek J., Magiera J., Młynarski S., Eksploatacja taboru szynowego komunikacji miejskiej. Niezawodność, jakość, ekonomika. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 2004.
[2] Czechyra B., Methodical assumptions to assess vibroacoustic climate of rail vehicle. Proceedings of the 17th International Congress on Sound & Vibration, Cairo, 18-22 July 2010.
[3] Czechyra B., Firlik B., Tomaszewski F., Technical state monitoring method of light rail track wear. Proceedings of the Fourth European Workshop on Structural Health Monitoring 2008, Edited by: UHL, Ostrowski, Holnicki-Szulc; DEStrech Publications, Inc., 439 North Duke Street Lancaster, Pennsylvania 17602 USA.
[4] Jurga S., Zając G., Badania hałasu i przyspieszeń drgań w wybranych tramwajach eksploatowanych przez MPK S.A. w Krakowie. Materiały V Międzynarodowej Konferencji „QSEV’ 07”, Kraków 18-19 czerwca 2007.
[5] Kacprzak J., Kelles-Krauz M., Podstawy trakcji elektrycznej w komunikacji miejskiej. Wyższa Szkoła Inżynierska, Radom, 1995.
[6] Karpiński F., Ochrona środowiska przed hałasem komunikacyjnym, Magazyn Autostrady, 2003, nr 3.
[7] Kolman R., Ilościowe określanie jakości. PWE, Warszawa, 1973.
[8] Krystek R. (red.), Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu. Tom II. Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu. Politechnika Gdańska - WKŁ, Warszawa-Gdańsk 2009.
[9] Kwaśnikowski J., Modelowanie i symulacja komputerowa procesu ruchu pociągu. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, seria Rozprawy, nr 264, Poznań, 1992.
[10] Kwaśnikowski J., Symulacja jazdy i odnowa tramwajów. Materiały konferencji Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego. SITK, Poznań, 8-9 października 1997.
[11] Kwaśnikowski J., Gramza G., Gill A., Koncepcja ilościowego szacowania wpływu opóźnień pociągu na jakość kolejowych przewozów pasażerskich. Logistyka, 2009, nr 4.
[12] Kwaśnikowski J., Gramza G., Gill A., Ocena ilościowa wpływu opóźnień pociągu na jakość kolejowych pasażerskich usług przewozowych. Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, 2009, z. 70.
[13] Kwaśnikowski J., Gramza G., Wybrane zagadnienia związane z oceną jakości ruchu tramwajów. Logistyka, 2010, nr 6.
[14] Michajłow U., Wpływ przedsięwzięć modernizacyjnych na środowisko naturalne. Technika Transportu Szynowego, 2006, nr 11-12.
[15] Rataj M., Ostaszewicz J., Szybka komunikacja miejska, WKiŁ, Warszawa, 1979.
[16] Rościszewski M., Podstawy urbanistyki i architektury dla specjalności komunikacyjnych. PWN, Warszawa, 1989.
[17] Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (red.), Transport. PWN, Warszawa, 2000.
[18] Starowicz W., Charakterystyka polskiej normy „Jakość usług w publicznym transporcie pasażerskim”, Technika Transportu Szynowego, 2004, nr 9.
[19] Starowicz W., Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2007.
[20] Starowicz W., Kształtowanie jakości usług przewozowych w miejskim transporcie zbiorowym. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2001.
[21] Tarski I., The time factor in transportation processes. Elsevier, Amsterdam, 1987.
[22] Tomaszewski F., Orczyk M., Szymański G., Czechyra B., Ocena klimatu akustycznego tramwaju na postoju i podczas jazdy. Materiały XIX Konferencji Naukowej Pojazdy Szynowe, Targanice k. Andrychowa 15-17 września 2010.
[23] Polska Norma PN-EN 13816:2004: Transport - Logistyka i Usługi - Publiczny transport pasażerski - Definicje, cele i pomiary dotyczące jakości usług.
[24] Twaróg J., Mierniki i wskaźniki logistyczne. Wydawnictwo: Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 2003.
[25] Wójciak J., Nowoczesne rozwiązania - podtorowe maty wibroizolacyjne. Technika Transportu Szynowego, 2007, nr 9.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA9-0046-0053
Identyfikatory