Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA9-0046-0050

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Testing the acoustic environment of the road-rail vehicle in normal operation conditions : analysis of regulations

Autorzy Gazdulski, T.  Merkisz, J.  Czechyra, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Badania klimatu akustycznego pojazdu szynowo-drogowego w warunkach normalnej eksploatacji : analiza przepisów
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN This article refers to the problem of measurement of general and local vibration and noise generated during operation of the road-rail vehicle. It describes the documents connected with measurement of vibroacoustic factors inside the road-rail vehicle during its running and standstill and their influence on human body.
PL Artykuł dotyczy problemu pomiaru drgań ogólnych, miejscowych oraz hałasu występujących podczas eksploatacji pojazdu szynowo-drogowego. Omówione zostały dokumenty związane z pomiarem czynników wibroakustycznych wewnątrz pojazdu dwudrogowego podczas jazdy oraz postoju w aspekcie ich oddziaływania na organizm człowieka.
Słowa kluczowe
PL pojazdy szynowo-drogowe   eksploatacja pojazdów   pomiar drgań   pomiar hałasu   pomiar wibroakustyczny  
EN rail and road vehicles   vehicles exploatation   vibration measurement   noise measurement   vibroacoustics measurement  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2011
Tom R. 12, nr 12
Strony 99--103
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
autor Gazdulski, T.
autor Merkisz, J.
autor Czechyra, B.
  • "Tabor" Rail Vehicles Institute
Bibliografia
[1] Medwid M., Marciniak Z., Pojazdy szynowo-drogowe. Poznań, 1999.
[2] Directive 2002/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers on the risks arising from physical agents (vibration) (sixteenth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). OJ, L 177, 6.7.2002, p. 0013-0020.
[3] Directive 2003/10/EC of the European Parliament and of the Council of 6 February 2003 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers on the risks arising from physical agents (noise) (seventeenth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). OJ, L 42, 15.2.2003, p. 0038-0044.
[4] PN-91/N-01352 Vibration. Work place vibration measuring requirements.
[5] PN-92/K-11000 Railway rolling stock. Noise. General requirements and testing.
[6] PN-EN 14253:2006 Mechanical vibration. Measurement and calculation of occupational exposure to whole-body vibration with reference to Heath. Practical guidance.
[7] PN-EN ISO 5349-1:2004 Mechanical vibration. Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration - Part 1: General requirements.
[8] PN-EN ISO 5349-2:2004 2004 Mechanical vibration. Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration - Part 2: Practical guidance for measurement at the workplace.
[9] PN-ISO 1999:2000 Acoustics. Determination of occupational noise exposure and estimation of noise-induced hearing impairment.
[10] PN-ISO 9612:2004 Acoustics. Guidelines for the measurement and assessment of exposure to noise in a working environment.
[11] PN-N-01306:1981 Noise. Methodes of mensur ement. General ruies.
[12] PN-N-01307:1994 Noise. Permissible values of noise in the workplace. Requirements relating to measurements.
[13] PN-S-04052:1990 Measurement of noise inside motor car. Limit of sound level.
[14] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne. DzU 2005, nr 157, poz. 318.
[15] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. DzU 2005, nr 73, poz. 645.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA9-0046-0050
Identyfikatory