Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA9-0046-0049

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Identyfikacja zagrożeń związanych z użytkowaniem drzwi podczas eksploatacji tramwajów typu 105NA

Autorzy Gill, A.  Kadziński, A.  Kalinowski, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Identification of hazards related to the use of doors in 105NA trams while in service
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Obiektem badań są drzwi tramwajów typu 105Na z punktu widzenia procedur identyfikacji zagrożeń wynikających z ich użytkowania w trakcie eksploatacji tramwajów. Obiekt i zakres badań przyjęto w odniesieniu do procedur metody zarządzania ryzykiem zagrożeń TRAM-RISK dedykowanej dla elementów komunikacji tramwajowej. Przedstawiono charakterystykę obiektu analizy z uwzględnieniem procedur otwierania drzwi i działania mechanizmu otwierania. Opracowano i przedstawiono wybrane grupy pytań list kontrolnych do rozpoznania źródeł zagrożeń dotyczących użytkowania drzwi tramwaju. Rozpoznano źródła zagrożeń i na tej podstawie sformułowano zagrożenia. Przedstawione wyniki badań stanowią implementację procedur metody TRAM-RISK.
EN The object of the investigations are the doors of 105Na trams in terms of the procedures of hazard identification related to their use. The object and the scope of the investigations has been adopted in reference to the procedures of the TRAM-RISK method of risk management dedicated for the tramway components. The characteristics of the analyzed object have been presented taking into account the procedures of door opening and the operation of the door opening mechanism. Selected groups of questions for the checklists have been developed and presented in order to identify the sources of hazards related to the use of the tram doors. The sources of hazards have been identified and consequently, the hazards have been formulated. The presented results of the investigations are an implementation of the TRAM-RISK method procedures.
Słowa kluczowe
PL komunikacja tramwajowa   eksploatacja tramwajów   drzwi tramwajów typu 105Na  
EN tram service   exploitation of trams   105Na-type door trams  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2011
Tom R. 12, nr 12
Strony 104--114
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor Gill, A.
autor Kadziński, A.
autor Kalinowski, D.
  • Politechnika Poznańska, Poznań
Bibliografia
[1] Hebel K., Wołek M., Perspektywa rozwoju komunikacji tramwajowej w polskich miastach. Transport i Komunikacja, 2010, nr 1.
[2] Jamroz K., Metoda zarządzania ryzykiem w inżynierii drogowej. Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2011.
[3] Jamroz K., Kadziński A., Chruzik K., Szymanek A., Gucma L., Skorupski J., TRANSRISK - an integrated method for risk management in transport. Journal of KONBiN, 2010, No 1 (13).
[4] Kadziński A., Gill A., Koncepcja implementacji metody Trans-Risk do zarządzania ryzykiem w komunikacji tramwajowej. Logistyka, 2011, nr 3 (CD).
[5] Kadziński A., Gill A., Pruciak K., Rozpoznawanie źródeł zagrożeń jako ważny element metod zarządzania ryzykiem w komunikacji tramwajowej. Materiały XIX Konferencji Naukowej Pojazdy Szynowe 2010, Targanice k. Andrychowa, 15-17 września 2010.
[6] Kadziński A., Juszczak J., Kobaszyńska-Twardowska A., Źródła zagrożeń na przejazdach kolejowych. Pojazdy Szynowe, kwartalnik, 2010, nr 3.
[7] Kalinowski D., Identyfikacja zagrożeń związanych z funkcjonowaniem drzwi tramwajów typu 105Na eksploatowanych przez MPK w Poznaniu. Praca dyplomowa inżynierska, Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Poznań 2011, niepublikowane.
[8] Maciejczyk A., Giec J., Instrukcja regulacji drzwi z napędem IFE/IGE. Materiały MPK w Poznaniu, niepublikowane.
[9] Strona internetowa: www.mpk.poznan.pl.
[10] Strona internetowa: www.transport131.republika.pl.
[11] Jamroz K., Chruzik K., Gucma L., Kadziński A., Skorupski J., Szymanek A., Koncepcja Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Transportu w Polsce, [w:] R. Krystek (red.), Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu. III Tom. Koncepcja zintegrowanego systemu bezpieczeństwa transportu w Polsce. WKŁ-Politechnika Gdańska, Warszawa - Gdańsk, 2010.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA9-0046-0049
Identyfikatory