Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA9-0046-0047

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Assessment of vibroacoustic climate in case of light rail vehicles : methodical assumptions

Autorzy Czechyra, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Ocena klimatu akustycznego w przypadku lekkiego pojazdu szynowego : założenia metodyczne
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Advancing urban development of huge urban and agglomeration spaces triggers development of municipal transport services. Along with development of individual and collective transport, higher and higher percentage of population lives in constant noise and vibrations hazards, which are very often harmful for human body. Trams are a specific source of vibrations and noise in cities. Brief and high level of generated acoustic and vibration signal of impact characteristic is typical for those vehicles. However, because of periodicity of their passages, they do not generate serious vibroacoustic hazard for the environment. This is different in case of passengers, who do not have direct influence on transport process and are endangered by vibroacoustic interactions in closed tram’s space. Common carriers need to deal with more and more current and even critical task of minimizing the influence of means of transportation on both passengers and the driver. Minimizing adverse effect of means of transportation on passengers has a beneficial influence on raising ride comfort and by this, it increases competitiveness of certain means of transportation in the market of transport services. With a problem descried in such way, it is necessary to assess and estimate the vibroacoustic climate in a vehicle based on procedures other than homologation tests carried out in ideal conditions. Differences stem from necessity to take into consideration operation conditions and the way rolling stock is managed. Because of variety of types of used vehicles it seems to be justified to work out universal measure of vibroacoustic activity of vehicle from the perspective of vibration and sound interaction on the driver and passengers in a vehicle. In this paper the author present methodical assumptions to solve the problem of assessing vibroacoustic climate in rail vehicle on the basis of carried out preliminary operation tests.
PL Rozwój przestrzeni zurbanizowanych oraz aglomeracji miejskich wymusza równoległy rozwój usług transportowych. Wraz z rozwojem indywidualnego i zbiorowego transportu, coraz wyższy odsetek populacji żyje w ciągłym zagrożeniu drganiami i hałasem, które są często szkodliwe dla ludzkiego organizmu. Tramwaje stanowią specyficzne źródło drgań i hałasu w obszarach miejskich. Jednakże pomimo generowania wysokiego poziomu sygnałów wibroakustycznych w szerokim zakresie częstotliwości nie stanowią one znacznego wpływu w ogólny hałas komunikacyjny miast. Inaczej jest w przypadku pasażerów, którzy nie mają bezpośredniego wpływu na proces transportu i są narażeni na oddziaływanie drgań i hałasu w zamkniętej przestrzeni tramwaju. W związku z koniecznością podwyższania jakości usług w zakresie transportu miejskiego przewoźnicy muszą radzić sobie z coraz bardziej aktualnym problemem minimalizowania wpływu środków transportu na pasażerów i operatora. Minimalizacja negatywnego wpływu środków transportu na pasażerów ma korzystny wpływ na podniesienie komfortu jazdy i przez to zwiększa konkurencyjność niektórych środków transportu na rynku usług transportowych. W związku z tym konieczne jest dokonanie oceny i oszacowania wibroakustycznego klimatu w pojeździe na podstawie procedur innych niż badania homologacyjne prowadzone w normatywnych (idealnych) warunkach. Rozbieżności wynikają z konieczności uwzględnienia warunków pracy i sposobu zarządzania taborem. Ze względu na różne rodzaje używanych pojazdów wydaje się uzasadnione, aby wypracować uniwersalną metodę oceny aktywności wibroakustycznej pojazdu. W niniejszym artykule autor prezentuje założenia metodyczne do rozwiązania problemu oceny klimatu wibroakustycznego w pojeździe szynowym na podstawie przeprowadzonych badań wstępnych operacji.
Słowa kluczowe
PL pojazdy szynowe   tramwaj   wibroakustyka  
EN rail vehicles   tramway   vibroacoustics  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2011
Tom R. 12, nr 12
Strony 84--91
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 5 poz.
Twórcy
autor Czechyra, B.
  • Poznan University of Technology, Poznan
Bibliografia
[1] Firlik B., Light Rail Vehicle Running Safety Analysis on a Worn Track Profile. Ist International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists InterTech’2008, 17-18.04.2008 Poznan.
[2] UIC Chart 518 Testing and approval of railway vehicles from the point of view of their dynamic behavior – Safety - Track fatigue - Ride quality. 2003.
[3] Czechyra B. Tomaszewski F., The changes of acoustic climate in type 105N tram as a result of modernisation of its gear system. Archive of Transport Quarterly Editorial Board, Warszawa, 2008, Vol. 20, iss. 4.
[4] Czechyra B., Firlik B., Tomaszewski F., Technical state monitoring method of light rail track wear. Proceedings of the Fourth European Workshop on Structural Health Monitoring 2008, Edited by: UHL, Ostrowski, Holnicki-Szulc; DEStrech Publications, Inc., 439 North Duke Street Lancaster, Pennsylvania 17602 USA.
[5] Randall R. B., Frequency Analysis. Brüel & Kjaer, Denmark 1987.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA9-0046-0047
Identyfikatory