Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA9-0046-0045

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ocena i analiza infrastruktury drogowej w Polsce w ujęciu regionalnym w świetle wykorzystania funduszy Unii Europejskiej

Autorzy Białek, J.  Oleksiuk, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Infrastruktura transportu jest istotnym czynnikiem kreowania konkurencyjności regionów i ich aktywności inwestycyjnej. W artykule przedstawiono ocenę stanu infrastruktury w ujęciu regionalnym oraz jej rozwój w wyniki realizacji inwestycji współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
Słowa kluczowe
PL infrastruktura transportu   dostępność transportowa   infrastruktura drogowa  
EN transport infrastructure   transportation accessibility   road infrastructure  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2011
Tom R. 12, nr 12
Strony 57--69
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor Białek, J.
autor Oleksiuk, A.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa
Bibliografia
[1] Komorowski T. (z zespołem), Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów. Raport końcowy – wersja wstępna. Polska Akademia Nauk, Warszawa, 2010.
[2] Sprawozdanie z realizacji w 2009 r. Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa, 2010.
[3] Sprawozdanie z realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013. Przebieg Realizacji w 2009 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa, 2010.
[4] Rozwój Regionalny w Polsce. Raport 2009. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa, 2009.
[5] Nowicki M. (red), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Konrad Adenauer Stiftung, 2009.
[6] Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa, 2010.
[7] Informacja o wynikach kontroli działań podejmowanych na rzecz usprawnienia systemu transportowego w największych miastach w Polsce. Najwyższa Izba Kontroli. Warszawa, 2010.
[8] Transport wyniki działalności w 2003 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2004.
[9] Transport wyniki działalności w 2009 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2010.
[10] Rocznik Statystyczny Województw 2004, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2004.
[11] Rocznik Statystyczny Województw 2009, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2010.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA9-0046-0045
Identyfikatory