Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA9-0046-0035

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Finansowanie przewozów pasażerskich w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej

Autorzy Misiurski, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem artykułu była identyfikacja źródeł finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej. Pokazano jednoznacznie, że przedsiębiorstwa muszą prowadzić pozaprzewozową działalność, aby móc sfinansować nierentowne przewozy pasażerskie. Analizowany przykład PKS pokazuje, że środki te można pozyskać ze źródeł zewnętrznych, zaciągając na ten cel kredyty, bądź dokonywać zakupów w formie leasingów operacyjnych. Przyszłość jaka czeka przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej w głównej mierze będzie uzależniona od źródeł finansowania działalności bieżącej i rozwojowej.
Słowa kluczowe
PL publiczny transport zbiorowy   transport pasażerski - finansowanie   przewozy pasażerskie  
EN public passenger transport   passenger transport - sponsored   passenger transport services  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2011
Tom R. 12, nr 11
Strony 30--32
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Misiurski, P.
  • Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Ekonomii i Badań Regionalnych
Bibliografia
[1] Dyr T., Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej Radom, 2009, s. 93.
[2] Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70. DzUrz WE 2007, L. 315 z 3.12.2007, s. 1-13.
[3] DzU 2011, nr 5, poz.13.
[4] Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstw. PWE, Warszawa, 2007, s. 15.
[5] Dydkowski G., Tomanek R., Finansowanie przewozów w warunkach liberalizacji zbiorowego transportu miejskiego, [w:] M. Michałowska (red.), Efektywny transport – konkurencyjna gospodarka. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2009, s. 107.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA9-0046-0035
Identyfikatory