Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA9-0046-0011

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Mocne i słabe strony ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Cz. 2

Autorzy Dyr, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono analizę wybranych przepisów zawartych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym. Niewielkie są możliwosci oczekiwanego przez przewoxników publicznych "uporządkowania" rynku przewozów pasażerskich oraz wyeliminowania bądź chociażby ograniczenia negatywnych zjawisk na tym rynku. Zaletą ustawy jest zgromadzenie w jednym akcie prawnym zasad funkcjonowania i finansowania przewozów pasażerskich. Niestety odnosi się to głównie do transportu drogowego, a właściwie do autobusowej komunikacji miejskiej. Pozostałe rodzaje przewozów maja liczne odesłania do innych aktów prawnych.
Słowa kluczowe
PL publiczny transport zbiorowy   zarządzanie transportem  
EN public transport   transport management  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2011
Tom R. 12, nr 6
Strony 26--29
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz.
Twórcy
autor Dyr, T.
  • Politechnika Radomska, Wydział Ekonomiczny
Bibliografia
[1] Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. DzU z 2011 r., nr 5, poz. 13.
[2] Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70. DzUrz WE 2007, L. 315 z 3.12.2007, s. 1-13.
[3] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym. DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
[4] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym. DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.
[5] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa. DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z późn. zm.
[6] Szerzej Dyr T., Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2009, s. 14-22.
[7] Szerzej Dyr T., Nowy projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – szanse i zagrożenia. Technika Transportu Szynowego 2009, nr 1-2.
[8] Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2011-2014. Załącznik do uchwały nr 36 Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2011 r. [dostęp 15 kwietnia 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://mf.gov.pl/_files_/bip/bip_publikacje/2011/wieloletni_plan_finansowy_paz_stwa_2011-2014.pdf.
[9] Por. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym. DzU z 2007 r., nr 125, poz. 874 z późn. zm.
[10] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2007 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym. DzU z 2007 r., nr 16, poz. 94 z późn. zm.
[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. DzU z 2006 r., nr 32, poz. 262.
[12] Szerzej Dyr T., Czynniki rozwoju rynku …, op.cit., s. 82.
[13] Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi. DzU z 2009 r., nr 19, poz. 101.
[14] Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo przewozowe. DzU z 2000 r., nr 50, poz. 601.
[15] Interpretacja przepisu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w zakresie „ujęcia podróżnego”, [dostęp 15 kwietnia 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.igkm.pl/site/wiadomosci,2825,prawo.html.
[16] Nowelizacja prawa przewozowego - stanowisko HFPC. [dostęp 15 kwietnia 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.hfhrpol.waw.pl/Noswiadczenie-174.html.
[17] Por. Tomanek R., Krytycznie o projekcie ustawy o organizowaniu i wspieraniu transportu publicznego. Transport Miejski i Regionalny 2007, nr 5.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA9-0046-0011
Identyfikatory