Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA9-0046-0006

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku

Autorzy Dyr, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Biała Księga "Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu" zawiera wizję rozwoju systemu transportowego Unii Europejskiej do 2050 r. oraz strategię osiągania założonych celów. Polityka transportowa zawarta w Białej Księdze z 2011 r. jest w wielu obszarach kontynuacją działań zdefiniowanych w Białej Księdze z 2001 r., zauważyć można jednak nowe elementy inaczej postrzegane we wcześniejszych dokumentach. Warto więc przeanalizować tę wersję polityki transportowej w aspekcie szans i zagrożeń funkcjonowania rynku transportowego w europejskiej przestrzeni gospodarczej. Zagadnienia te są przedmiotem niniejszego artykułu.
Słowa kluczowe
PL polityka transportowa Unii Europejskiej   usługi transportowe   strategia transportowa  
EN European Union transport policy   transport strategy  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2011
Tom R. 12, nr 10
Strony 20--29
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz., wykr.
Twórcy
autor Dyr, T.
  • Politechnika Radomska, Wydział Ekonomiczny
Bibliografia
[1] KOM (2011) 144 wersja ostateczna.
[2] Por. m.in. Dyr T., Kierunki rozwoju transportu w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku, TTS, 2010, nr 10; Dyr T., Ożóg M., Uwarunkowania rozwoju transportu w Unii Europejskiej, TTS, 2010, nr 3.
[3] WHITE PAPER European transport policy for 2010: time to decide. COM (2001) 370.
[4] Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: Utrzymać Europę w ruchu – Zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu – Przegląd średniookresowy Białej Księgi Komisji Europejskiej dotyczącej transportu z 2001 r. KOM (2006) 314.
[5] Szerzej Dyr T., Kierunki rozwoju transportu …, op.cit. Por. także Dyr T., Polityka transportowa a strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, [w:] J. Hawlena (red.), Transport a strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, Radom-Katowice, SPATIUM, 2011, s. 22-23.
[6] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europa efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa przewodnia strategii „Europa 2020”. KOM (2011) 21.
[7] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. KOM (2011) 112.
[8] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Plan na rzecz efektywności energetycznej z 2011 r. KOM (2011) 109.
[9] Komunikat Komisji, Plan działania na rzecz wdrażania inteligentnych systemów transportowych w Europie. KOM (2008) 886.
[10] Szerzej Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Strategia na rzecz wdrożenia internalizacji kosztów zewnętrznych. KOM (2008) 435.
[11] Por. Commission staft working document accompanying the communication from the Commission to the European Parlament, the Council, the European Economic and Social Commitee and the Committee of the Regions Strategy for an internalisation of external costs and the proposal for a directive of the European Parlament and of the Council amending Directive 1999/62/EC on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures – Impact assessment on the internalisation of external costs. SEC (2008) 2208.
[12] Communication from the Commission, A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development. COM (2001) 264.
[13] Szerzej Dyr T., Koleje dużych prędkości jako czynnik poprawy konkurencyjności kolei na rynku transportowym, TTS, 2011, nr 1-2.
[14] Szerzej Budnikowski A., Zagrożenia związane z globalizacją i możliwości ich pokonywania. Zeszyty Naukowe, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, 2000, nr 9, s. 17-26.
[15] Szerzej Dyr T., Współczesne systemy transportowe wobec wyzwań globalizacji, [w:] J. Hawlena (red.), Kierunki rozwoju współczesnych systemów transportowych w warunkach globalizacji rynku, Radom-Katowice, SPATIUM, 2011, s. 22-23.
[16] Por. Transport in Figures 2011 …, op.cit.
[17] Do UE-12 zaliczono państwa, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 i 2007 r.
[18] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Projekt przewodni strategii Europa 2010, Unia innowacji, KOM (2010) 546.
[19] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europejska agenda cyfrowa, KOM (2010) 542/2.
[20] Szerzej Friedman M. R., Wolny wybór. Sosnowiec: Wydawnictwo Aspekt, 2006, s. 186-189.
[21] Por. Becker G. A., Theory of Competition Among Pressure Groups for Political Influence. Uarterly Journal of Economics, 1983, nr 3, s. 394-395; Rączka J., Dlaczego państwo reguluje rynki – pozytywne teorie regulacji ekonomicznej. Ekonomista, 2002, nr 3, s. 423.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA9-0046-0006
Identyfikatory