Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA9-0046-0003

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Kierunki i możliwości rozwoju rynku pojazdów zasilanych gazem ziemnym

Autorzy Wołoszyn, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zasilanie pojazdów metanem, będącym podstawowym składnikiem energetycznym jest obecnie coraz szerzej stosowane. W artykule przedstawiono kierunki i możliwości wykorzystania energii odnawialnej w rozwoju rynku pojazdów.
Słowa kluczowe
PL gaz ziemny   energia odnawialna   pojazdy samochodowe  
EN natural gas   renewable energy   vehicles  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2011
Tom R. 12, nr 1-2
Strony 24--27
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., il.
Twórcy
autor Wołoszyn, R.
  • Politechnika Radomska, Wydział Mechaniczny
Bibliografia
[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. DzUrz WE L 140, z dnia 5 czerwca 2009, s. 16-62.
[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylająca dyrektywę 93/12/EWG. DzUrz WE L 140, z dnia 5 czerwca 2009, s. 88-113.
[3] Nijboer Michiel, The Contribution of Natural Gas Vehicles to Susteinable Transport. International Energy Agency, Working Paper, 2010.
[4] Szerzej Dyr T., Stowarzyszenie „Bioetanol-Ekologia-Transport” promuje wykorzystanie czystej energii i nowych technologii w transporcie drogowym. Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2008, nr 7-8.
[5] Energia a polityka strukturalna i polityka spójności. Parlament Europejski, Dyrekcja Generalna ds. Polityk Wewnętrznych Unii, Nota IP/B/COMM/NT/2006_01.
[6] The future of Transport. Focus Groups' Report, 20.02.2009.
[7] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE. DzUrz WE L 211 z dnia 14 sierpnia 2009, s. 94-136.
[8] Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. DzU 2009, nr 3, poz.11 z późn. zm.
[9] Transport - wyniki działalności w 2009 r. Warszawa: GUS, 2010.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA9-0046-0003
Identyfikatory