Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA9-0042-0026

Czasopismo

Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej

Tytuł artykułu

Zastosowanie Metody Elementów Skończonych w obliczeniach statycznych konstrukcji cięgnowych

Autorzy Ruchwa, M.  Matuszkiewicz, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Application of Finite Elements Method in static analysis of cable structures
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W publikacji zwrócono uwagę na możliwości Metody Elementów Skończonych (MES) w nieliniowej analizie statycznej konstrukcji cięgnowych oraz problemy pojawiające się w trakcie obliczeń. Zawarto informacje pomocne w modelowaniu i rozwiązywaniu tego typu zadań przy pomocy oprogramowania ABAQUS. Porównano rezultaty numeryczne uzyskiwane za pomocą MES z dostępnymi w literaturze wynikami ścisłych i przybliżonych obliczeń analitycznych. Przeliczeniu podlegały przykłady dotyczące analizy pojedynczych cięgien o różnych wartościach zwisu, różnych wartościach kąta nachylenia cięciwy oraz różnych sposobach obciążenia. Analizowano także przykład konstrukcji złożonej, w obliczeniach której pojawiły się wymienione wcześniej cechy oraz dodatkowo uwzględniono współpracę wielu cięgien z elementami typowej konstrukcji prętowej. Rozwiązując zadania Metodą Elementów Skończonych, zastosowano podstawowe rodzaje elementów, liniowosprężysty opis materiałowy, różnego typu obciążenia statyczne, uwzględniono również zwis oraz sprężanie cięgien, nieliniowości geometryczne oraz współpracę cięgien z innymi elementami konstrukcyjnymi. Zwrócono uwagę na zgodności oraz różnice wyników obliczeń MES i obliczeń analitycznych, dotyczące rozkładu przemieszczeń oraz sił przekrojowych, uzyskiwane w podstawowych oraz złożonych przykładach analiz.
EN The Finite Elements Method allows for comprehensive structural analysis, however, in the case of cable structures its potential is not fully used due to problems in arriving at convergence of solutions and pertaining to compatibility of FEM and analytical calculation results. In this paper, numerical results, originating from the Finite Elements Method with the analytical calculation results, in terms of nonlinear structural analysis, were compared and conclusions that can be useful in numerical handling of such type problems were formulated. Examples pertaining to the analysis of single cables of variable slack values, bowstring inclination angle and loading methods were being calculated. Also an example of a complex structure in calculation of which the previously mentioned features appeared was analysed; furthermore, cooperation between many cables with traditional rod structure elements was considered. Solving the problems through application of the Finite Elements Method, primary types of finite elements, linear elastic relationship, various static loads as well as slack and cable prestressing, geometric nonlinearity, cooperation between cable elements and other structural elements and also typical incremental methods used in static analysis, were applied. The calculation tool used here was ABAQUS software. In the summary, attention was focused on conformities and differences in FEM and analytical calculation results regarding distribution of the displacements and cross-sectional forces obtained in the basic and complex examples of analyses.
Słowa kluczowe
PL statyka   konstrukcje cięgnowe   metoda elementów skończonych  
EN static   cable structures   finite elements method  
Wydawca Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Czasopismo Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
Rocznik 2010
Tom Vol. 59, nr 4
Strony 363--377
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Ruchwa, M.
autor Matuszkiewicz, M.
  • Politechnika Koszalińska, Katedra Mechaniki Budowli, 75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2
Bibliografia
[1] Sz. Pałkowski, Konstrukcje cięgnowe, WNT, Warszawa, 1994.
[2] Sz. Pałkowski, Konstrukcje stalowe. Wybrane zagadnienia obliczania i projektowania, PWN, Warszawa, 2009.
[3] M. Kleiber, Metoda elementów skończonych w nieliniowej mechanice kontinuum, PWN, Warszawa-Poznań, 1985.
[4] K. L. Bathe, Finite Element Procedures, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1996.
[5] T. Belytschko, W. K. Liu, B. Moran, Nonlinear Finite Elements for Continua and Structures, John Wiley & Sons, 2000.
[6] ABAQUS Analysis User's Manual, Simulia, Providence, RI, USA, 2008.
[7] M. Matuszkiewicz, Sz. Pałkowski, Analiza statyczna masztu z uwzględnieniem zerwania odciągu, Inżynieria i Budownictwo, 4, 2007, 196-198.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA9-0042-0026
Identyfikatory