Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA9-0042-0020

Czasopismo

Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej

Tytuł artykułu

Ocena odporności konstrukcji żelbetowej na działanie wybuchu

Autorzy Ruchwa, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Assessment of reinforced concrete structure resistance to blast
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W publikacji przedstawiono sprawdzenie za pomocą analizy numerycznej, jaki wpływ na odporność konstrukcji żelbetowej ma użycie betonu wyższej klasy oraz zastosowanie osłony pochłaniającej część energii fali uderzeniowej. Analiza nawiązuje do znanego z literatury eksperymentu, dotyczącego płyt żelbetowych narażonych na działanie niekontaktowego wybuchu. Płyty różniły się między sobą klasą betonu oraz brakiem lub zastosowaniem dodatkowej osłony pochłaniającej część fali uderzeniowej. Problem rozwiązano Metodą Elementów Skończonych (MES). W poszczególnych wariantach analizy uwzględniono przestrzenny model płyt, nieliniowości geometryczne, sprężysto-plastyczny model betonu ze zniszczeniem, współpracę betonu ze zbrojeniem, warunki brzegowe, opcjonalne występowanie osłon o różnych rozmiarach oraz dynamiczne wymuszenie w postaci ciśnienia fali uderzeniowej. Równania ruchu całkowano metodą różnic centralnych, a narzędziem obliczeniowym był program ABAQUS. Uzyskane po przeprowadzonej serii obliczeń rezultaty dostarczają pewnej wiedzy na temat możliwości podniesienia odporności konstrukcji na działanie wybuchu. W analizie wyników zwrócono uwagę na rozkład stref uszkodzeń konstrukcji, przemieszczenia oraz poziom energii pochłoniętej przez analizowaną konstrukcję i opcjonalnie występującą osłonę.
EN This paper deals with checking through the numerical analysis what influence on reinforced concrete resistance has concrete of higher class and application of a shield absorbing portion of a shock wave. The analysis refers to an experiment known from literature regarding reinforced concrete slabs exposed to open-air explosion. The slabs differed in concrete class and lack, or use, of an extra shield absorbing portion of the shock wave. The problem was solved by application of the Finite Elements Method. The slab spatial model, geometric nonlinearity, concrete damaged plasticity model, concrete interaction with the reinforcement, boundary conditions, optional application of variable dimension shields and dynamic loading in form of the shock wave pressure were considered in particular analysis variants. The motion equations were being integrated by application of the central-difference method and the calculation tool applied was there ABAQUS software. The results obtained from a series of calculations performed provide some knowledge on a possibility to increase resistance of a structure to blast. Attention was focused, during results analysis, on distribution of the structure damage zones, displacements and level of energy absorbed by the analysed structure and optional shield.
Słowa kluczowe
PL dynamika   odporność udarowa   konstrukcje żelbetowe   metoda elementów skończonych   wybuch  
EN dynamic   impact resistance   reinforced concrete structures   finite elements method   blast load  
Wydawca Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Czasopismo Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
Rocznik 2010
Tom Vol. 59, nr 4
Strony 169--280
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., wykr.
Twórcy
autor Ruchwa, M.
  • Politechnika Koszalińska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Mechaniki Budowli, 75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2
Bibliografia
[1] A. Schenker, I. Anteby, E. Gal, Y. Kivity, E. Nizri, O. Sadot, R. Michaelis, O. Levintant, G. Ben-Dor, Full-scale field tests of concrete slabs subjected to blast loads, International Journal of Impact Engineering, 35, 3, 2008, 184-198.
[2] T. Belytschko, W. K. Liu, B. Moran, Nonlinear Finite Elements for Continua and Structures, John Wiley & Sons, 2000.
[3] K. L. Bathe, Finite Element Procedures, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1996.
[4] M. Kleiber, Metoda elementów skończonych w nieliniowej mechanice kontinuum, PWN, Warszawa-Poznań, 1985.
[5] ABAQUS Analysis User's Manual, Simulia, Providence, RI, USA, 2008.
[6] J. Lubliner, J. Oliver, S. Oller, E. Onate, A Plastic-Damage Model for Concrete, International Journal of Solids and Structures, 25, 1989, 299-329.
[7] J. Lee, G. L. Fenves, Plastic-Damage Model for Cyclic Loading of Concrete Structures, Journal of Engineering Mechanics, 124, 8, 1998, 892-900.
[8] T. Bednarski, Mechanika plastycznego płynięcia w zarysie, PWN, Warszawa, 1995.
[9] V. S. Deshpande, N. A. Fleck, Isotropic Constitutive Model for Metallic Foams, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 48, 2000, 1253-1276.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA9-0042-0020
Identyfikatory