Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA9-0032-0016

Czasopismo

Prace Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji

Tytuł artykułu

Zastosowanie metod optymalizacji do śledzenia statku kosmicznego w fazie lądowania

Autorzy Szymanowski, J.  Sędek, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Application of optimization methods for tracking a spacecraft during an aeroassisted orbit transfer
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy uogólniono metodę estymacji wektora stanu poruszającego się obiektu, przedstawioną w [4], [11] na przypadek obiektu nieliniowego. Jako śledzony obiekt wybrano statek kosmiczny znajdujący się w fazie lądowania. Zakładamy, że pomiary: położenia oraz prędkości statku kosmicznego są zbierane na bieżąco w równych odstępach czasu. W celu znalezienia najlepszego estymatora wektora stanu, sformułowano nieliniowe zadanie śledzenia (NSL). W pierwszej części pracy przedstawiono model statku kosmicznego, którym posłużono się przy symulacji trajektorii śledzonego celu. Następnie zaproponowano metodę rozwiązania zadania NSL. Na zakończenie, przedstawiono wyniki optymalizacji i symulacji oraz sformułowano wnioski.
EN In this paper a method for estimation of the state vector of the moving object [4], [11] has been developed in the case of a nonlinear object. As moving object a spacecraft performing an aeroassisted orbit transfer has been chosen. We assume that the measurements of the position and velocity of the spacecraft have been collected on real time. In order to finding the best estimator of the state vector, the nonlinear tracking problem (NSL) has been formulated. In the first part of the work the model of the spacecraft has been described which has been used for simulation of the trajectories of the tracking target. Next the method for solving the tracking problem (NSL) has been proposed. Finally, the optimization and simulation results and conclusions have been presented.
Słowa kluczowe
PL metoda estymacji wektora stanu poruszającego się obiektu   śledzenie z zastosowaniem optymalizacji   metody optymalizacji  
EN method for estimation of the state vector of the moving object   optimization methods  
Wydawca Przemysłowy Instytut Telekomunikacji
Czasopismo Prace Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji
Rocznik 2008
Tom Vol.58, z.141/142
Strony 72--79
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., wykr.
Twórcy
autor Szymanowski, J.
autor Sędek, E.
Bibliografia
1. Andiarti R., Moog C. H., Szymanowski J.: Controllability and Optimization in Aeroassisted Orbital Transfer, Journal of Guidance, Control and Dynamics, vol. 18, no 4, July-August 1995.
2. Andiarti R., Moog C. H., Szymanowski J.: Optimal Trajectories For Atmospferic Flight of a Spacecraft, Proceedings of the First Asian Control Conference, Tokyo, July 1994.
3. ACRI - Laboratoire d' Automatique de Nantes, Guidance and Control for Moderate Lift/Drag Re-Entry, European Space and Technology Center, Raport 9359/91/NL/JG, May 1992.
4. Doncarli C., Larminat Ph., Dousset L.: Azimetrie: Approche globale, Raport Scientifique U.A. 823, Laboratoire d'Automatique de Nantes, 1984.
5. Findeisen W., Szymanowski J., Wierzbicki A.: Teoria i metody obliczeniowe optymalizacji, PWN, 1977.
6. MATLAB, Optimization Toolbox, User's Guide, Math Works, 2000.
7. Maybeck P. S.: Stochastic models, estimation, and control, Academic Press, Mathematics in Science and Engineering, 1979.
8. NASA. Orbital elements. htpp://spaceflight.nasa.gov/realdata/elements/.
9. Ruszczyński A., Nonlinear Optimization, Princeton University Press, 2006.
10. Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Szymanowskiego, Metody optymalizacji w języku FORTRAN, PWN, 1984.
11. Szymanowski J., Sędek E.: Metody rozwiązywania zadania śledzenia z zastosowaniem optymalizacji, Prace PIT, zeszyt 139, 2007.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA9-0032-0016
Identyfikatory