Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA9-0028-0003

Czasopismo

Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej

Tytuł artykułu

Analiza właściwości filtracyjnych filtrów powietrza silników samochodów sportowych

Autorzy Dziubak, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of filtration propriety air filters in a sports car engine
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono analizę konstrukcji filtrów powietrza samochodów sportowych. Wykazano, że ich podstawową właściwością jest znacznie mniejszy niż tradycyjnych filtrów powietrza opór przepływu. Przeanalizowano skutki zastąpienia fabrycznego filtru powietrza silnika samochodu osobowego filtrem powietrza samochodu sportowego. Pokazano wpływ tej zamiany na moc i moment obrotowy silnika. Wykazano konieczność przeprowadzenia badań właściwości filtracyjnych filtrów powietrza samochodów sportowych. Opracowano metodykę badań laboratoryjnych filtru powietrza samochodu sportowego. Przedstawiono wyniki badań charakterystyk skuteczności i dokładności filtracji oraz oporów przepływu filtru sportowego w zależności od współczynnika chłonności pyłu km. Oceniono dokładność filtracji powietrza za pomocą licznika cząstek firmy Pamas.
EN The analysis of construction of air filters of sports cars was introduced. It was showed that their basic propriety is considerably smaller flow drag than this of traditional air filters. The results of replacement of a factory air filter of a personal car engine by an air filter of sports car were analysed. Influence of this exchange on power and rotatory moment of an engine was showed. The necessity of investigations on propriety of filtration filters of air sports cars was showed. A methodology of laboratory tests of air filters of sports car was prepared. There are presented the research results of filtration efficiency and thoroughness characteristics and flow drag characteristics of sports filter as a function of the dust absorptiveness coefficient km. Air filtration thoroughness was evaluated by using a particle counter of the Pamas firm.
Słowa kluczowe
PL pojazd mechaniczny   silnik spalinowy   filtr powietrza   skuteczność filtracji   dokładność filtracji   opór przepływu filtru   rozmiar ziaren pyłu  
EN vehicle   engine combustion   air filter   filtration efficiency   thoroughness   air filter flow drag   size of dust particles  
Wydawca Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Czasopismo Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
Rocznik 2009
Tom Vol. 58, nr 2
Strony 37--53
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Dziubak, T.
  • Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny, Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu, 00-908 Warszawa, ul. S. Kaliskiego 2
Bibliografia
[1] K. Baczewski, M. Hebda, Filtracja płynów eksploatacyjnych, MCNEMT, Radom, 1992.
[2] Diesel Engine Air Filtration, Materiały informacyjne firmy PALL Corporation, 2004.
[3] M. Durst, G. Klein, N. Moser, Filtracja w pojazdach silnikowych, Die Bibliothek der Technik, Niemcy, 2005.
[4] T. Dziubak, Problemy filtracji powietrza zasysanego do spalinowych silników pojazdów mechanicznych, Biul. WAT, 55, 3, 643, 2006.
[5] T. Dziubak, Metodyka badań charakterystyk papierów filtracyjnych do filtru powietrza pojazdu eksploatowanego w warunkach dużego zapylenia powietrza, ZEM PAN, 4, 136, 2003.
[6] GT, Tuning, car audio, samochody sportowe, nr 43, maj 2002.
[7] GT, Tuning, car audio, samochody sportowe, nr 45, wrzesień 2002.
[8] J. Mysłowski, J. Kołtun, Elastyczność tłokowych silników spalinowych, WNT, Warszawa, 2000.
[9] J. Nagy, Filtrowanie a żywotność silnika, Silniki Spalinowe, nr 3, 1973.
[10] PN-ISO 5011, Filtry powietrza do silników spalinowych i sprężarek. Badanie działania, PKNM, 1994.
[11] S. Szczeciński i in., Turbinowe napędy samochodów, WKŁ, Warszawa, 1974.
[12] J. A. Wajand, J. T. Wajand, Tłokowe silniki spalinowe średnio i szybkoobrotowe, WNT, Warszawa, 2005.
[13] www.bmcairfi lters.com.
[14] www.K&Nfi lters.com.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA9-0028-0003
Identyfikatory