Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA9-0007-0058

Czasopismo

Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej

Tytuł artykułu

Symulacja zagrożeń promieniowaniem laserowym odbitym i rozproszonym oraz wybrane aspekty projektowania osłon przed tym promieniowaniem

Autorzy Konieczny, P.  Wolska, A.  Świderski, J.  Zając, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Simulation of hazard related to scattered and reflected laser radiation and selected aspects of laser shields designing
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące efektów biologicznych oraz bezpieczeństwa przy pracy z promieniowaniem laserowym. Zaprezentowano podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa pracy z laserami, ze szczególnym uwzględnieniem klas urządzeń laserowych. Ponadto przedstawiono opis opracowanego programu komputerowego „Laser Shield Solver” (wraz z przykładami), przeznaczonego do obliczeń kąta ustawienia osłon laserowych zabezpieczających przed promieniowaniem odbitym i rozproszonym. Opracowany program może być pomocnym narzędziem przy projektowaniu osłon do komercyjnych systemów laserowych.
EN This paper presents some aspects of biological effects and safety related to laser radiation. Laser safety aspects of hazard evaluation related to laser radiation, with special attention paid to classes of laser and criterion of hazard evaluation, are shown. The usage for simulation of hazard of computer program “Laser Shield Solver”, which was developed for calculation of laser shield angle against reflected and scattered laser radiation is presented in details for a few examples of different lasers and treated surfaces. The simulation results obtained may be very useful in designing the shields of commercial laser systems.
Słowa kluczowe
PL lasery   promieniowanie laserowe   projektowanie osłon laserowych  
EN lasers   laser radiation   laser shields designing  
Wydawca Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Czasopismo Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
Rocznik 2007
Tom Vol. 56, nr 1
Strony 223--244
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Konieczny, P.
autor Wolska, A.
autor Świderski, J.
autor Zając, A.
  • Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Optoelektroniki, 00-908 Warszawa, ul. S. Kaliskiego 2
Bibliografia
[1] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833).
[2] Dyrektywa 2006/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (sztuczne promieniowanie optyczne), (dziewiętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG).
[3] PN-EN 60825-1: 2005 Bezpieczeństwo urządzeń laserowych. Część 1: Klasyfikacja sprzętu, wymagania i przewodnik użytkownika.
[4] PN-EN 60825-4: 2001/A1/A2: 2005. Bezpieczeństwo urządzeń laserowych. Część 4: Osłony laserowe.
[5] PN-EN 207: 2001 Ochrona indywidualna oczu. Filtry i środki ochrony oczu chroniące przed promieniowaniem laserowym.
[6] PN-EN 208: 2000. Ochrona indywidualna oczu. Środki ochrony oczu do prac przy justowaniu laserów i układów laserowych (środki ochrony oczu do justowania laserów).
[7] PN-EN 12254: 2002. Ekrany dla laserowych stanowisk roboczych. Wymagania bezpieczeństa i badania.
[8] J. D. Foley, Wstęp do grafiki komputerowej, WNT, Warszawa, 2001.
[9] P. Hansson, Geometrical modeling of light scattering from paper substrates, Solid State Physics Paper 9, vol. 15. http://www.angstrom.uu.se/solidstatephysics/dissertation_ram/dissertation_ram.html, PIB, Warszawa 2005.
[10] K. Shröder, Handbook on industrial safety, http://tuwiem.ac.at/safety/in_body.html
[11] http://www.technologielaserowe.republika.pl
[12] Laser biological hazards eyes: http://www.geocities.com/muldoon432/Laser_Biological_Hazards_Eyes.html
[13] Laser biological hazards skin: http://www.geocities.com/muldoon432/Laser_Biological_Hazards_Skin.htm
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA9-0007-0058
Identyfikatory