Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA9-0007-0035

Czasopismo

Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej

Tytuł artykułu

Badanie parametrów przestrzenno-czasowych zaburzeń ośrodka wywołanych lotem pocisku

Autorzy Pietrasieński, J.  Żygadło, S.  Rodzik, D.  Warchulski, J.  Warchulski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Investigations of spatial-temporary parameters of projectile sound propagation
Konferencja Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji (11 ; 14-18.05.2007 ; Jurata, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy opisano zjawisko zaburzeń ośrodka wywołanych wystrzałem z lufy i przelotem pocisku z prędkością naddźwiękową. Zbudowano model i wyliczono parametry przestrzenno - czasowe zaburzeń. Przeprowadzono badania eksperymentalne. Porównano wyniki symulacji i badań eksperymentalnych.
EN The phenomenon of muzzle blast and supersonic projectile sound propagation is described in this paper. The model has been built and spatial-temporary parameters of these disturbances have been calculated. Experimental investigations were carried out. The results of simulation and experiments have been compared.
Słowa kluczowe
PL hałas balistyczny   fala akustyczna   badania eksperymentalne   balistyka  
EN projectile sound propagation   acoustic wave   experimental research  
Wydawca Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Czasopismo Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
Rocznik 2007
Tom Vol. 56, nr sp.1
Strony 413--422
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Pietrasieński, J.
autor Żygadło, S.
autor Rodzik, D.
autor Warchulski, J.
autor Warchulski, M.
  • Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechatroniki, Instytut Systemów Mechatronicznych, 00-908 Warszawa, ul. S. Kaliskiego 2
Bibliografia
[1] E. F. Breitfeller, Passive Localization Processing for Tactical Unattended Ground Sensors, Research report, Lawrence Livermore National Laboratory, 1995.
[2] E. Danicki, Acoustic sniper localization, Archives Acoustics, vol. 30, no 4, 2005.
[3] B. M. Jaworski, A. A. Dietłaf, Fizyka. Poradnik encyklopedyczny, PWN, Warszawa, 2004.
[4] C. Larson, Atmospheric Absorption Conditions for Horizontal Sound Propagation, Applied Acoustics, vol. 50, no 3, 1997, 231-245.
[5] V. Lyman, J. M. Morgenstern, Calculated and Measured Pressure Fields for an Aircraft Designed for Sonic-boom Alleviation, 22nd Applied Aeronautics Conference, 16-19 August 2004, Providence, RI.
[6] A. D. Pierce, Acoustics. An Introduction to its Physical Principles and Applications, American Institute of Phisics, College Pakr Maryland, USA, 1991.
[7] J. Pietrasieński, D. Rodzik, Sprawozdanie z pracy badawczej własnej nr PBW GR 577 nt. Badanie rozchodzenia się zaburzeń ośrodka wywołanych ruchem pocisku, WAT, Warszawa, 2006.
[8] PN-EN ISO 17201-1: Hałas - Hałas obiektów strzelających, Część 1: Wyznaczanie parametrów dla wystrzałów z lufy za pomocą pomiarów, PKN, Warszawa, 2005.
[9] PN-EN ISO 17201-4: Hałas - Hałas obiektów strzelających, Część 4: Prognozowanie hałasu balistycznego, PKN, Warszawa, 2006.
[10] Report 1135, Equation tables, and charts for compressible flow, National Advisory Committee for Aeronauties, California, 1953.
[11] M. Roczniak, Fizyka hałasu, Cz. I: Podstawy akustyki ośrodków gazowych, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1996.
[12] B. M. Sadler, T. Pham, L. C. Sadler, Optimal and wavelet-based shock wave detection and estimation, Journal Acoustic Society of America, vol. 104, no. 2, Pt. 1, August 1998.
[13] X. Sheng, Collaborative Energy based source localization and tracking in wireless sensor network system, Preliminary report, 2003.
[14] T. Sosnowski, Metoda klasyfikacji i identyfikacji wybranych obiektów militarnych na podstawie cech akustycznych, rozprawa doktorska, WAT , Warszawa, 2003.
[15] A. Tarnogrodzki, Propagation of the sonic boom in the still atmosphere with temperature gradient, Archiwum Mechaniki Stosowanej, vol. 3, 21, 1969.
[16] Y. X. Yuan, Passive localization of underwater acoustic source using directional sensors, rozprawa doktorska, University of Saskatchewan, 1994.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA9-0007-0035
Identyfikatory