Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA9-0007-0031

Czasopismo

Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej

Tytuł artykułu

Analiza konstrukcji i dydaktyka wspomagane komputerem

Autorzy Obrębski, J. B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of structures and computer-aided didactics
Konferencja Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji (11 ; 14-18.05.2007 ; Jurata, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Autor kontynuuje tematy podjęte podczas sześciu już (II, III, IV, VII, IX i X) Szkół Wiosennych [37, 41, 42, 64, 70, 71] związanych z komputerowym wspomaganiem projektowania w zakresie budownictwa. Omawiano tam stosowany sprzęt, metody opisu konstrukcji, współczesne oprogramowanie i ich skuteczność. Wskazano, że szybki postęp w zakresie sprzętu elektronicznego i informatyki rzutuje na sposoby prowadzenia badań naukowych, zbieranie informacji, ich przechowywanie, na projektowanie, wytwarzanie produktów, a nawet na ich eksploatację. Komentowano sposoby wyprowadzania informacji na papier, współpracę różnych systemów oprogramowania i wymienność informacji, zabezpieczanie ich przed zniszczeniem oraz poufność, pracę w sieci, wykorzystanie internetu i tzw. biuro wirtualne, gdzie ludzie tworzą projekty, będąc w odległych miejscach. Obecnie zwrócono uwagę na nowe zagadnienia teoretyczne, nieobecne na ogół w programach komercyjnych i na metody nauczania wytrzymałości materiałów, mechaniki budowli i innych przedmiotów, przy wykorzystaniu programów ogólnie dostępnych lub własnych. Wskazano, że wiele metod uznanych za przestarzałe, może wrócić do stosowania. Inne nowe metody warto próbować wprowadzić do praktyki.
EN The paper is a continuation of the lectures presented during six Spring Schools [37, 41, 42, 64, 70, 71]. The lecture presented the problems concerning the methods for computer aided designing of civil engineering structures. The applied hardware and software, methods of structures description and analysis, dimensioning, synthesis, optimization, information recording, preparation of documents, compatibility of tools, electronic systems, programs and computer units were discussed. Moreover, the attention was paid to: exchange of electronic information, its protection against destruction, assurance of confidence of own data, a problem concerning the work in the net, in the Internet, within the frames of virtual bureau etc. where some people from very far places can cooperate. The comments, follow the long teachers experience, writing and exploiting of own and many other programs. At last, this lecture pays attention to new theoretical approaches which often are absent in commercial programs and to teaching method of such courses as Strength of Materials, Structural Mechanics etc. applying some widely popular programs, or specially oriented on particular tasks.
Słowa kluczowe
PL komputerowa analiza konstrukcji   komputerowe wspomaganie projektowania   konstrukcje budowlane   projektowanie  
EN computer analysis of construction   computer-aided design   building constructions   design  
Wydawca Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Czasopismo Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
Rocznik 2007
Tom Vol. 56, nr sp.1
Strony 349--380
Opis fizyczny Bibliogr. 92 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Obrębski, J. B.
  • Politechnika Warszawska, 00-661 Warszawa, Pl. Politechniki 1
Bibliografia
[1] N. Jankowska, Influence of nodes deformability on disposition of internal forces in thin-walled frames (In Polish), (Ph.D. dissertation - supervisor J. B. Obrębski), Warsaw University of Technology, Warsaw, 2006.
[2] P. Jastrzębski, J. Mutermilch, W. Orłowski, Strength of materials (In Polish), Arkady, 1985 (vol. 1), 1986 (vol. 2).
[3] W. Nowacki, Dynamics of structures (In Polish), ARKADY, Warsaw, 1961.
[4] W. Nowacki, Structural mechanics (In Polish), PWN, Warsaw, 1974.
[5] J. B. Obrębski, Zastosowanie maszyn cyfrowych do rozwiązywania rusztów o regularnej sześciokątnej siatce prętów, Mechanika Teoret. i Stos., Warszawa, 1, 10, 1972, 117-126.
[6] J. B. Obrębski, Algorytm numeryczny oblicz. układów zbudowanych z prętów cienkościennych, 31 Sc. Conf. KILiW PAN i KN PZITB, Krynica, 1985, v. 1, 149-154.
[7] J. B. Obrębski, Statyka heksagonalnych siatek prętowych, Prace IPPT 36/1972, Warszawa (rozprawa doktorska).
[8] J. B. Obrębski, Analiza i synteza numeryczna wielkich układów konstrukcyjnych, Prace IPPT 24/1979, Warszawa (rozprawa habilitacyjna).
[9] J. B. Obrębski, Zastosowanie metody elementu skończonego do obliczania układów strukturalnych, Mechanika i Komputer, v. 4, PWN, Warszawa-Poznań, 1981, 339-347.
[10] J. B. Obrębski, Application of the WDKM Program System to Analysis of Space Structures, 3d Int. Conf. on Space Structures (poster), Guildford, UK, 1984 Sept. 11-14 oraz I. J. Space Structures, v. 1. Elsevier Appl. Sc. Publ. UK, 1985, 93-98.
[11] W. Gutkowski, J. B. Obrębski, J. Bauer, J. Gierliński, J. Rączka, K. Żmijewski, Statische Berechnung der Raumstabwerke, Werner Verlag/Arkady, Warszawa, 1985 (tłumaczenie książki: Obliczenia statyczne przekryć strukturalnych, Arkady, 1980).
[12] J. B. Obrębski, System obliczeniowy WDKM, Inżyn. i Bud., 7, Warszawa, 1986, 268-271.
[13] J. B. Obrębski, Z. Urbaniak, Experimental verification of selected theories, 27th Polish Solid Mechanics Conf. Pol. Acad. of Sc., Rytro, 29.08-3.09.1988.
[14] J. B. Obrębski, Z. Urbaniak, S. Wichniewicz, Experimental analysis of stress and strains states for certain class of thin-walled bars (In Polish), 13th Symp. on Experim. Mech. of Solids. Jadwisin, 12-14.10.1988, 215-218.
[15] J. B. Obrębski, Menace of thin-walled structures by defects in the light of theory and experiments (In Polish), 10th Symp. on Investigations of Reasons and Protections Against Damages of Civil Engineering Structures, Szczecin, 18-19 Okt. 1988.
[16] J. B. Obrębski, Z. Urbaniak, Experimental analysis of non-linear effects of bending-torsion loaded thin-walled bars, 18th Yugoslav Cong. of Theor. & App. Mech. Vrnjacka Banja, 30.05-3.06.1988.
[17] J. B. Obrębski, Second-order and second-approximation theory in the statics and dynamics of thin-walled straight bars, Thin-Walled Struct, Appl. Sc. Publ. 8, 1989, 81-97.
[18] J. B. Obrębski, Dimensioning of straight thin-walled bars in the light of theory and experiments, 28th Polish Solid Mechanics Conf. Kozubnik, 8 Sept. 1990, Poland.
[19] J. B. Obrębski, Z. Urbaniak, Investig.of thin-walled bars behav. at growing bending torsion loading (In Polish), 14 Pol. Symp. on Exp. Mech. of Solids, Jadwisin, 10-12.10.1990.
[20] J. B. Obrębski, Numerical Dimensioning of Large Steel Space Frames, Intern. Conf. on Steel Structures and Space Frames, 15-16 Feb. 1990, Singapore, CI-PREMIER.
[21] J. B. Obrębski, Cienkościenne sprężyste pręty proste, Skrypt WPW, Printed by Publishers of Warsaw University of Technology, Warszawa, 1991, 99, 452.
[22] J. B. Obrębski, M. E. El-Awady, Z. Urbaniak, Stability of thin-walled bars in the light of exper, and numerical investigations, 29th Polish Solid Mech. Conf., Rytro, 1-5.09.1992.
[23] J. B. Obrębski, Z. Urbaniak, Selected results of experimental investigat. of certain class of thin-walled bars, 4 Int. Conf. on Safety of Bridges, Wrocław, 9-12.09.1992.
[24] J. B. Obrębski, Z. Urbaniak, Programs for graphical interpretation of experim. results concern. of thin-walled bars (In Polish), XV Symp. on Eksperim. Mech of Solids, Jachranka, 8-10.10.1992.
[25] J. B. Obrębski, Z. Urbaniak, M. E. El-Awady, On designing of the thin-walled bars in the light of theory and experiments, Int. IMEKO-GESA Symp. on Risk Minimisation by Experimental Mechanics, Düsseldorf, FRG, 2-30.04.1992.
[26] J. B. Obrębski, Z. Urbaniak, Experimental and numerical investigat. of certain class of thin-walled bars, NUMEG'92 (Numer. Meth. in Geomech.), Prague, CSFR, 2-4.09.1992.
[27] J. B. Obrębski, Non-Conventional Description of Complicated Space Structures, Fourth Int. Conf. on Space Structures, University of Surrey Guildford, UK, 6-10 Sept.1993.
[28] J. B. Obrębski, Experimental estimation of bimoment and bending-torsional moment (In Polish), 16 Symp. Mech. Eksperym. Ciała Stałego, Jachranka, 12-14.10.1994, 249-252.
[29] J. B. Obrębski, Part of experiment in thin-walled bars mechanics (In Polish), XVI Symp. Mech. Eksper. Ciała Stałego, Jachranka, Poland, 12-14.10.1994 (45 min. plenary lecture).
[30] J. B. Obrębski, On the Morphology of Certain Class of Two-Curvature Structures, Int. IASS Conf., Stuttgart, 8-9.10.1994 & Bull. of IASS, vol. 36 (1995, n. 2, Aug), n. 118, 99-108.
[31] J. B. Obrębski, Programs for the complex elaboration of experimental results for thin-walled bars, XII Conf. Computer Meth. in Mechan., WAT, Zegrze, 9-13.05.1995.
[32] J. B. Obrębski, Wytrzymałość materiałów, Skrypt Polit. Warsz., Micro-Publisher J. B. Obrębski, Wyd. Nauk., Printed by AGAT, Warszawa, 1997, 238.
[33] J. B. Obrębski, Computer basis of experimental results for certain class of TW bars (In Polish), 17th Symp. on Exp. Mech. of Solids., 17-19.10.1996, Jachranka, Poland, 428-433.
[34] J. B. Obrębski, Uniform criterion for geometrical unchengeability and for instability of structures, Proc. of the Int. Conf. on Stability of Structures, Zakopane, 22-26.09.1997.
[35] J. B. Obrębski, On experimental Investigations for thin-walled bars and thin-walled structures, Proc. of the Int. Conf. on Experimental Model Research and Testing of Thin-Walled Structures, Sept. 1997, Praha, Czech Republic, 353-361.
[36] J. B. Obrębski, Influence of local bar instability on strength of large double-curvature bar struct (Inv. lecture), Int. IASS Colloq. on Comp. of Shell & Spatial Struct., Taipei, Taiwan, 5-7.11.97, 414-419.
[37] J. B. Obrębski, Programy do analizy i syntezy konstrukcji z dziedziny budownictwa, Wykład zamówiony 45 min., II Wiosenna Szkoła nt. Komputerowe wspomaganie projektowania, wytwarzania i eksploatacji, WAT, Żegiestów, 11-15.05.1998.
[38] J. B. Obrębski, A. H. Fahema, Advantages in shape and form finding for wide class of space bar structures, Struct. Engin. World Congr. (SEWC), Struct. Engin. World Wide, San Francisco, 18-23.07.1998, Elsevier, Amsterdam, (Abs. vol., 668) & CD-ROM.
[39] J. B. Obrębski, A. H. Fahema, M. H. Rhuma, Programs for numerical dimensioning and optimization of space bar vaults and domes, LSA'98 Congress, Lightweight Structures in Architecture Engineering and Construction, Sydney, Australia, 5-9 October 1998, Published by LSAA, vol. 1, 517-526.
[40] J. B. Obrębski, A. H. Fahema, Examples of the anycriterial optimization of space bar domes, Int. IASS Colloq. on LSCE., Warszawa, 30 Nov.-4 Dec. 1998, 354-367.
[41] J. B. Obrębski, Programy wspomagające wymiarowanie i optymalizację konstrukcji prętowych, III Szkoła Komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, WAT, Szczyrk, 10-14.05.1999, Helion, Gliwice, 1999, 117-133.
[42] J. B. Obrębski, Metody opisu schematów konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem technik CAD, IV Szkoła Komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, WAT, Jurata 15-19.05.2000, Helion, Gliwice, 2000, 397-413.
[43] J. B. Obrębski, On procedures for shape and form finding on example of some families of space bar structures, Int. IASS WG 15th Structural Morphology Conf. Delft, Netherlands, 17-20.08.2000, 123-130.
[44] M. H. Rhuma, J. B. Obrębski, Optimum design of space bar domes under real set of loading using decomposition method, Proc. LSCE. Local Semin. of IASS Polish Chapter, Warsaw, 1.12.2000, printed by Micro-Publi. J. B. Obrębski, Wyd. Nauk., 116-129.
[45] J. B. Obrębski, Some problems of mechanics and strength of frames made of composite bars, Proc. LSCE. Local Seminar of IASS Polish Chapter, Warsaw, 1.12.2000, 161. Printed by Micro-Publisher, J. B. Obrębski, Wydawn. Nauk., 43-60.
[46] J. B. Obrębski, R. Szmit, Numerical examples of tall building dynamical behavior, Proc. LSCE, Local Semin. of IASS Polish Chapter, Warsaw, Dec. 1 2000, 161, printed by Micro-Publisher J. B. Obrębski, Wydawnictwo Nauk., 71-78.
[47] J. B. Obrębski, Mechanical point of view on modeling of space structures made of composite bars, Int. IASS Symp. Istanbul, 29.05-2.06.2000, 491-500.
[48] J. B. Obrębski, Nonlinear character of the computations of composite bar structures. (Keynote lecture) Proc. of Fourth Int. Colloquium on Computation of Shell & Spatial Struct., June 4-7.2000, Chania-Crete, Greece, CD-ROM, 20 pages&abstract, 558-559.
[49] J. B. Obrębski, R. Szmit, Dynamics and dynamical stability of tall buildings (Invited lecture 30 min.), First Int. Conf. ICSSD, Taipei, Taiwan, Dec. 7-9.2000, 85-94.
[50] J. B. Obrębski, Designing of composite bar structures taking into consideration instability effects, 9th Symposium on Stability of Structures, Zakopane, 25-29.09.2000, 227-234.
[51] J. B. Obrębski, Some new applications of the theory of thin-walled bars, 3-rd Intern. Conf. On thin-walled structures, Kraków, 5-7.06.2001, Elsevier Science Limited Amsterdam-London-New York-Oxford-Paris-Shannon-Tokyo, 321-328.
[52] J. B. Obrębski, On some approaches to difference-matrix equations method, Proc. LSCE. Local Seminar of IASS Polish Chapter, Warsaw-Wrocław, 7.12.2001, printed by Micro-Publisher J. B. Obrębski, Wyd. Nauk., 32-35.
[53] J. B. Obrębski, On the mechanics and strength analysis of composite structures (Invited paper 30 min.), Structural Engineering, Mechanics and Computation, Cape Town, 2-4.04.2001, Edited by A. Zingoni, Elsevier Science Limited, Amsterdam-London-New York-Oxford-Paris-Shannon-Tokyo, 2001, 161-172.
[54] J. B. Obrębski, Examples of non-conventional analysis for composite bar structures, The 7th International Conference on Modern Building Materials, Structures and Techniques. Wilno, Litwa, 16-18 May, 2001 289-290 & CD-ROM.
[55] J. B. Obrębski, Metoda różnic skończonych w dydaktyce, V Konf. Nauk.-Techn. nt. Aktualne problemy nauk.-bad. budow., Olsztyn-Łańsk, 23-25.05.2002, 213-230.
[56] J. B. Obrębski, Thin-walled bars and structures - contemporary problems, Intern. Conf. On Lightweight Structures in Civil Engineering, 24-28.06.2002, Warszawa, 487-496.
[57] J. B. Obrębski, New mechanical problems in analysis of composite bars space structures, Intern. Conf. on Lightweight Struct. in Civil Engin., 24-28.06.2002, Warszawa, 926-935.
[58] J. B. Obrębski, Remarks on Influence of Design Solutions on the Space Bar Structures Mechanical Behavior, Fifth International Conference on Space Structures, University of Surrey, Guildford, Surrey, UK, 19-21 August 2002, 1169-1178.
[59] J. B. Obrębski, On strength calculations of composite wooden bars, Fifth Int. Conference on Space Struct., Univ. of Surrey, Guildford, UK, 19-21 Aug. 2002, 217-226.
[60] J. B. Obrębski, Application of uniform criterion for geometrical unchengeability, stability and dynamic stability of structures (Invited paper), 2-d International Conference on Structural Stability and Dynamics, Singapore, 16-18.12.2002, 70-79.
[61] J. B. Obrębski, Approaches to dynamics of bar structures, 2-D International Conference on Structural Stability and Dynamics, Singapore, 16-18.12.2002, 254-259.
[62] J. B. Obrębski, Examples of 3D-Time space application for dynamical analysis of structures, Intern. Conf. on LSCE, 24-28.06.2002, Warsaw, Poland, 936-945.
[63] J. B. Obrębski, Wpływ wyboru metody analizy na ewentualną dokładność projektowania konstrukcji, VI Konf. Naukowo-Techniczna nt. Aktualne Probl. Naukowo-Badawcze budownictwa, Olsztyn-Kortowo, 25-26.04.2003.
[64] J. B. Obrębski, Przegląd i ocena współczesnych metod i form komputerowego wspomagania projektowania konstrukcji, (wykład 45 min), VII Szkoła Komput. Wspom. Projekt.,Wytw. i Ekspl., WAT, Jurata, 12-16.05.2003, Wyd. Garmond, 135-148.
[65] J. B. Obrębski, Advantages of 3D-Time Space description for dynamical analysis of struct (Inv. paper), Int. Conf. IASS-APCS, Taipei, Taiwan, 22-25.10.2003, 40-41 +CD-ROM.
[66] J. B. Obrębski, Advantages of Finite Differences application for some analyses of structures, Proc. LSCE. IX Local Seminar of IASS PC, Warsaw-Rzeszów, 5.12.2003, 176, printed by Micro-Publisher J. B. Obrębski, Wyd. Nauk., 102-117.
[67] J. B. Obrębski, Some New possibilities for dynamical analysis of structures, Selected papers (all reviewed) after The 8th International Conference on Modern Buolding Materials, Structures and Techniques. Vilnius, Lithuania, 19-21 May, 2004, Vilnius Gediminas Technical University Press "Technika", 2004, 850-859.
[68] J. B. Obrębski, Examples of computer aided didactic in range of civil engineering structures mechanics (In Polish), Sc. Conf. Fac. of Techn. Sc. (WNT), UWM Olsztyn, 15-16.06.2004, 103-118.
[69] J. B. Obrębski, Examples of some parameters influence on bridges behaviour under moving loadings, 2nd Intern. Conf. SEMC, 5-7.07.2004, Cape Town, South Africa, A. A. Balkema Publ. Leiden /London/New York/(…), Abstr. 171, CD, 859-864.
[70] J. B. Obrębski, Przykłady i ocena komputerowego wspomagania prac naukowo-badawczych i projektowych (Wykład zapr. 35 min), IX Szkoła Komputerowego wspomagania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata, 9-13.05, 2005, 131-146.
[71] J. B. Obrębski, Przykłady i ocena metod projektowania dla budownictwa – wspomaganych komputerem, Jurata, WAT, 05.2006, 109-125.
[72] J. B. Obrębski, J. Tolksdorf, Advanced examples of strength analysis for composite straight bars, Międzyn. Seminarium (Ukrainian-Polish), Wydz. IL PW - Prydnieprovsk State Acad. of Civil Engin. and Archit., 26-30.06.2006, OWPW, Warszawa, 265-282.
[73] J. B. Obrębski, 3D Time space method by FDM and principles of its application, Międzyn. Seminarium (Ukrainian-Polish), Wydz. IL PW - Prydnieprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture, OWPW, Warszawa, 26-30.06.2006.
[74] J. B. Obrębski, Some Own Approaches to Computer Aided Design of Complicated Bar Structures, 10th World Multi-Conf. on Systemics, Cybernetics and Informatics, Orlando, Org. by Int. Inst. of Informatics and Systemics, Florida, USA, 16-19.07.2006, 255-260.
[75] J. B. Obrębski, Wpływ badań eksperymentalnych na jakość analizy wytrzymałościowej prętów cienkościennych, Jachranka, 18-21.10.2006, 357-362.
[76] J. B. Obrębski, J. Tolksdorf, Advanced examples of strength analysis for composite straight bars, Międzyn. Seminarium (Ukrainian-Polish), Wydz. IL PW - Prydnieprovsk State Academy of Civil Engin. and Archit., OWPW, Warsaw, 26-30.06.2006, 265-282.
[77] J. B. Obrębski, Uniform criterion of structures instability in static and dynamical tasks, XI Sympozjum Stateczności Konstrukcji, Zakopane, 11-15.09.2006, 299-306.
[78] J. B. Obrębski, Experimental observations of bimoment influence on instability of thin-walled bars, XI Symp. Stateczności Konstrukcji, Zakopane, 11-15.09.2006, 291-298.
[79] J. B. Obrębski, J. Tolksdorf, Comparative examples of instability analyses for straight bars in the light of theory and standards, Proc. LSCE - Contemp. Probl. XII Int. Colloq. of IASS PC, Warsaw, 1.12.2006, 188. Micro-Publ. J. B. Obrębski Wyd. Nauk., 95-112.
[80] J. B. Obrębski, Torsion In Analysis of Bar Structures, XV Jubil. Konf. Polsko-Ukraińsko-Litewska, n.t. Teoret. Podstawy Inż. Lądowej, Warszawa, 14-16.05.2007.
[81] R. P. Pruki, P. M. Lopez, Finite Element Analysis (FEA) tests on a simple beam – important information for users of FEA software, First Intern. Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computations (SEMC), Kapsztad, RPA, 2-4.04.2001.
[82] J. R. Brauer [ed.], What every engineer should know about finite element analysis, CAD Comp. Inc., Milwaukee, Wisconsin, Marcel Dekker Inc., New York and Basel.
[83] J. Rębielak, Przykłady nowych form konstrukcji prętowo-cięgnowych, IX Szkoła Komput. Wspomagania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata, 9-13.05, 2005, 215-228.
[84] J. Rębielak, Shaping of structures, Oficyna Wyd. Politechn. Wrocł., Wrocław, 2005.
[85] B. S. Smith, A. Coull, Tall building structures. Analysis and design, John Wiley & Sons, Inc. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, 1991.
[86] A. I. Strelbickaja, Issledovanie proćnosti tonkostennych sterżnej za predelom uprugosti, Izdatelstvo Akademi Nauk SSR, Kiev, 1958.
[87] A. I. Strelbickaja, Predslnoe sostojanie ram iz tonkostennych sterżnej pri izgibe s krućeniem, Izdatelstvo Akademi Nauk SSR, Kiev, 1964.
[88] A. I. Strelbickaja, G. I. Evceenko, Eksperimentalnoe issledovanie uprugo-plastićeskoj raboty tonkostennych konstrukcij, Izdatelstvo "Naukova Dumka" Akademi Nauk SSR, Kiev, 1968.
[89] C. Szymczak, M. Kujawa, Analiza statycz. rusztów zbudow. z prętów cienkośc, 8 Sc. Conf. On Connect. and Joints in Metal Struct., Olsztyn-Łańsk, 16-19.10,2003, 391-397.
[90] C. Szymczak, T. Mikulski, Modelowanie węzłów ram zbudow. z prętów cienkośc, 8 Sc. Conf. on Connect. and Joints in Metal Struct., Olsztyn-Łańsk, 16-19,10.2003, 399-408.
[91] V. Z. Vlasov, Thin-walled elastic bars (In Russian), Moscow, 1940, 1959.
[92] Z. Waszczyszyn, Cz. Cichoń, M. Radwańska, Finite element method in stability of structures (In Polish), Arkady, Warsaw, 2000.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA9-0007-0031
Identyfikatory