Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA9-0007-0023

Czasopismo

Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej

Tytuł artykułu

Problem hałasu w czasie eksploatacji maszyn do prac ziemnych

Autorzy Kazimierska-Grębosz, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Problem of a noise level during exploitation of earth moving machines
Konferencja Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji (11 ; 14-18.05.2007 ; Jurata, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Hałas w środowisku miejskim spowodowany intensywnym ruchem drogowym często przekracza dopuszczalne normami wartości. Poziom ten znacząco podwyższają maszyny robocze do prac ziemnych pracujące na ulicach miast. W pracy przedstawiono wyniki pomiarów poziomu hałasu panującego na ulicach miast w czasie pracy maszyn roboczych do prac ziemnych. Wyniki te odniesiono do wartości dopuszczalnego hałasu według PN. W celu ograniczenia hałasu emitowanego przez te maszyny do środowiska miejskiego, zaprojektowano i zbudowano przenośne ekrany akustyczne znajdujące zastosowanie podczas pracy maszyn. W pracy przedstawiono analizę wyników pomiarów akustycznych badanych ekranów.
EN The noise in the urban environment caused by intensive traffic often exceeds the values accessible by standards. This level is often increased by the noise emitted by working machines used on the streets. The paper presents the results of the noise level measurements on the streets during the exploitation of earth moving machines. The results were compared with the values accessible by the Polish Standards. For reduction of noise emitted by these machines into the urban environment, the mobile sound absorbing screens were designed and built. This paper presents also the analysis of acoustical measurement results with application of these screens.
Słowa kluczowe
PL hałas   eksploatacja maszyn   ekrany akustyczne  
EN nosie   machines exploitation   sound absorbing screens  
Wydawca Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Czasopismo Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
Rocznik 2007
Tom Vol. 56, nr sp.1
Strony 255--262
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., wykr.
Twórcy
autor Kazimierska-Grębosz, M.
  • Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania, Katedra Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej, 90-924 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 6/8
Bibliografia
[1] Z. Engel, Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem, PWN, Warszawa, 2001.
[2] Z. Engel, J. Sikora, Obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne. Podstawy projektowania i stosowania, Wyd. AGH, Kraków, 1998.
[3] M. Kazimierska, Reduction of the Noise Emitted by Working Machines Operating in an Open Space by Sound Absorbing Screens, 4th International Conference "Research and Development in Mechanical Industry", RaDMI 2004, Zlatibor, Serbia and Montenegro, September 2004.
[4] M. Kazimierska, Problem hałasu maszyn roboczych pracujących na zewnątrz pomieszczeń, XVI Konferencja Rozwoju Maszyn Roboczych, Problemy maszyn roboczych, z. 19, Zakopane, 2003.
[5] M. Kazimierska, The application of the sound absorbing screens during the work of the engineering machines operating at the building sites, 6th International Conference "Research and Development in Mechanical Industry", RaDMI 2006, Budva, Serbia and Montenegro, September 2006.
[6] R. Makarewicz, Hałas w środowisku, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań, 2002.
[7] M. Val, Acousitque appliqué, Dunod, Paris, 2002.
[8] Polskie Normy: PN-N ISO01341, PN-N-01307, PN-EN ISO 3746.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA9-0007-0023
Identyfikatory