Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA9-0007-0001

Czasopismo

Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej

Tytuł artykułu

Zastosowanie MES do wyjaśnienia mechanizmu zużywania w węzłach tarcia

Autorzy Służałek, G.  Bąkowski, H. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Application of FEM method for explanation of wear and tear mechanisms in friction contact
Konferencja Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji (11 ; 14-18.05.2007 ; Jurata, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy omówiono wykorzystanie MES do wyjaśnienia mechanizmu zużywania w dwóch różnych skojarzeniach, tj. tocznym i ślizgowym. W artykule przedstawiono modele węzłów tarcia w skojarzeniu tocznym typu rolka - rolka i ślizgowym typu trzpień - tarcza, opracowane metodą elementów skończonych. Na opracowanych modelach wyznaczono rozkład naprężeń i odkształceń do określenia głębokości zalegania maksymalnych naprężeń i odkształceń. W miejscu występowania maksymalnych naprężeń powstają zaczątki zużycia. Wymiary powstających produktów zużycia zależą od właściwości materiału i ww. głębokości. Wyniki pomiarów cech stereologicznych produktów zużycia z obydwóch skojarzeń porównano z głębokością zalegania maksymalnych naprężeń.
EN Application of the FEM method for explanation of wear and tear mechanisms in two different friction pairs, i.e., sliding friction and rolling friction are described. Models of the roll-rolltype rolling friction pair as well as pin-on-disc sliding friction pair developed with the help of the FEM method are given in the paper. Stress and strain distribution was calculated for the friction pair models. On the basis of the distribution, the position of maximal stress and strain was determined, i.e., the places of origin of the wear and tear were found. Dimensions of the wear and tear products depend on properties of the material as well as on the position of maximal stress and strain. Results of measurements of the stereological parameters of the wear and tear products for both friction pairs under investigation were compared to the position of the maximal stress and strain.
Słowa kluczowe
PL MES (metoda elementów skończonych)   węzły tarcia   tarcie  
EN FEM   friction contact   friction  
Wydawca Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Czasopismo Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
Rocznik 2007
Tom Vol. 56, nr sp.1
Strony 9--16
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz., tab.
Twórcy
autor Służałek, G.
autor Bąkowski, H.
  • Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Katedra Materiałoznawstwa, Zakład Technologii Warstw Powierzchniowych
Bibliografia
[1] Podręcznik Solid Edge 17 - podstawy.
[2] H. Bąkowski, Ocena właściwości tribologicznych skojarzenia koło-szyna w określonych warunkach eksploatacji, praca doktorska, Katowice, 2006 (praca nie publikowana).
[3] Mały Poradnik Mechanika, WNT, Warszawa, 1996.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA9-0007-0001
Identyfikatory