Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA2-0015-0012

Czasopismo

Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej

Tytuł artykułu

Kontyngencja przedsięwzięć budowlanych

Autorzy Kasprowicz, T. 
Treść / Zawartość http://biuletynwat.pl/
Warianty tytułu
EN Contingency of construction projects
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Kontyngencja przedsięwzięć budowlanych obliczana jest na podstawie wszechstronnej analizy kosztowych i czasowych uwarunkowań realizacyjnych oraz identyfikacji i badania technologii i organizacji przedsięwzięcia. W analizie rozpatrywane są stochastyczne warunki realizacji, określane przez środowisko naturalne i ekonomiczne oraz konstrukcję obiektu i zasoby eealizacyjne. Wyniki analizy yznaczają alokację zasobów, oczekiwane najwcześniejsze terminy rozpoczęcia i oczekiwane najwcześniejsze terminy zakończenia wszystkich czynności oraz oczekiwany całkowity koszt i oczekiwany całkowity czas realizacji przedsięwzięcia. W zależności od aktualnych potrzeb możliwe jest obliczenie minimalnego całkowitego kosztu lub minimalnego całkowitego czasu, lub wyznaczenie rozwiązania kompromisowego realizacji przedsięwzięcia. Dla wszystkich analizowanych wariantów określa się kontyngencję kosztu i kontyngencję czasu oraz wyznacza odpowiadające im krzywe kontyngencji. Pozwala to porównywać wszystkie warianty nie tylko z punktu widzenia kosztów i czasu, ale także ze względu na ryzyko wykonania. Najlepsze rozwiązanie do realizacji wybiera się odpowiednio do istniejącego, akceptowalnego przez inwestora i wykonawcę poziomu ryzyka.
EN Contingency of construction projects is calculated on the basis of comprehensive analysis of the coast and time execution conditions, and identification and examining construction project execution technology and organization. The stochastic conditions defined by the natural and economic circumstances, construction structure and construction resources are considered in the analysis. The outcome of the analysis determines the resources allocation, expected earliest start time and expected earliest finish time for all activities, and execution of total expected cost and total expected time of the whole project. Depending on the actual needs it is possible to calculate the minimal total expected cost or minimal total expected time of the project execution or compromise solutions. For all analyzed variants the cost contingency and time contingency are calculated and in relation to them the contingency curves are plotted. It makes possible to compare all vriamts not only from the cost and time viewpoint but also from the risk point of view. The best final execution solution is selected according to all mentioned conditions and the level of risk acceptable for the owners and contractors.
Słowa kluczowe
PL przedsięwzięcia budowlane   realizacja   cykl realizacji   czas   koszty   ryzyko   kontyngencja  
EN construction project   realization   realization cycle   time   costs   hazard   contingency  
Wydawca Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Czasopismo Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
Rocznik 2004
Tom Vol. 53, nr 8
Strony 91--108
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Kasprowicz, T.
  • Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Inżynierii Lądowej i Geodezji WIC, 00-908 Warszawa, ul. S. Kaliskiego 2
Bibliografia
1. T. Kasprowicz, Inżynieria przedsięwzięć budowlanych, Warszawa, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, 2002.
2. Encyklopedia organizacji i zarządzania, Warszawa, PWE 1981.
3. E. R. Westney, Computerized Management of Multiple Small Projects, New York, Marcel Dekker, 1992.
4. K. Nassar, Cost Contingency Analysis for Construction Projects Using Spreadsheets, Cost Engineering, 44: 9 (September 2002), 26-31.
5. R. Burger, Contingency, Quantifying the Uncertainty, Cost Engineering, 45: 8 (August 2003), 12-17.
6. T. Kasprowicz, Analiza systemowa przedsięwzięć budowlanych, Warszawa-Krynica: XLIXKonferencja Naukowa KILiW PAN i Komitetu Nauki PZITB: 14-19 września 2003, 179-186.
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1133.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA2-0015-0012
Identyfikatory