Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA2-0005-0336

Czasopismo

Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej

Tytuł artykułu

Lokalizacja źródeł emisji metodą TDOA

Autorzy Czopik, G.  Kubicki, I.  Roszak, M. 
Treść / Zawartość http://biuletynwat.pl/
Warianty tytułu
EN Localization of emission sources using TDOA
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono metodę TDOA w zastosowaniu do trójbazowego systemu hiberbolicznego, który umożloiwia lokalizacje źródeł emisji (ZE) zainstalowanych na statkach powietrznych. Przedstawiono algorytmy śledzenia trajektorii lotu oparte na filtrach śledzących bez pamięci i z pamięcią. Przeprowadzone badania miały na celu poznanie właściwości filtrów śledzących trajektorię zakłóconą turbulencją atmosfery i zdeterminowanym manewrem, dotyczącym kursu statku powietrznego. Wyniki badań symulujących, obejmujące wyniki śledzenia wraz z błędami przypadkowymi estymacji współrzędnych, przedstawiono w końcowej części artykułu.
EN The TDOA method presented for application in threebasic hiperbolic system, which enables localization of emission sources installed on the air vesseles. The algorithms were presented for flight trajectory tracking that were based on the trackin filters with and without the memory. The task of the studies were to understand the properties of the filters tracking the trajectory distrubed by atmosphere turbulence and by the determined manovere of the air vessel course. The results of simulation studies covering the tracking results together with the random erros in coordinate estimation are presented.
Słowa kluczowe
PL system hiperboliczny   systemy śledzące   statki powietrzne   wykrywanie obiektów  
EN hiperbolic system   tracking systems   air vessels-discovering   discoverin of objects  
Wydawca Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Czasopismo Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
Rocznik 2002
Tom Vol. 51, nr 7
Strony 73--85
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz.
Twórcy
autor Czopik, G.
autor Kubicki, I.
autor Roszak, M.
  • Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Radiolokacji, 00-908 Warszawa, ul. S. Kaliskiego 2
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA2-0005-0336
Identyfikatory